Naradzali się

Mk 3, 1-6 Faryzeuszom i zwolennikom Heroda nie było po drodze. Ich poglądy były mocno rozbieżne. Faryzeusze dziś kojarzą się nam jednoznacznie negatywnie. Tymczasem w czasach Jezusa to oni brali na siebie rolę autorytetów moralnych. Cieszyli się powszechnym poważaniem. Stali na straży prawa i etyki oraz wierności tradycji. Kontynuuj czytanie

Trzeźwa ocena

Franki poprosił nas o jakieś zdjęcia z gazet, żeby mógł je nakleić na plakat w szkole. Cała klasa dostała bowiem zadanie z języka angielskiego. Mieli na następnej lekcji w parach przygotować plakat o wybranym przez panią rodzaju surowców wtórnych. Najwięcej zdjęć było oczywiście w gazetce reklamowej z marketu, Kontynuuj czytanie

Paralityk

Wpierw przeczytaj Mk 2,1-12 Paralityk na noszach – bezwolny, przybity do łoża beznadziei; Niezdolny do ruchu, niezdolny do odezwania się, niezdolny do zadbania o siebie. Nie wiem, czy szukał uzdrowienia. Raczej nie. Nie wiem, czy wierzył. Wątpię. Jego czterej przyjaciele – noszowi. Zaangażowani, zdeterminowani, pełni wiary, gotowi przebić Kontynuuj czytanie

Dla nich

Czwartek w 1 tygodniu zwykłym. Trędowaci byli skazani na zerwanie wszelkich więzi ze społeczeństwem. Ciążył na nich wyrok okrutnej śmierci z dala od bliskich. Kwarantanna była konieczna w obliczu zakaźnej choroby, przed którą w żaden inny sposób nie można było się ustrzec. Jednakże w kulturze narodu izraelskiego, który Kontynuuj czytanie

To jest mój Syn

Niedziela Chrztu Pańskiego. Jezus, posłuszny woli Ojca, przyszedł nad Jordan. Do swojego kuzyna Jana. Do tłumu oczekującego na chrzest wodami świętej rzeki. Tłumu spragnionego obmycia i powrotu do pierwotnej czystości i niewinności. Przyszedł do mnie i do ciebie. Anonimowego w bezimiennym tłumie. Gdzieś w najgłębszej depresji na świecie. Kontynuuj czytanie