Hojnie.

Mk 10, 28-31 Skąpstwo, pazerność pozwalają na pewien czas zachować stan posiadania. Żadną miarą jednak nie są sposobem na pomnażanie majątku. Inwestorzy dobrze podpowiedzą, że wpierw konieczne jest zainwestowanie własnych funduszy, zanim osiągnie się zysk. Podjęcie ryzyka poprzez zainwestowanie większej kwoty, daje szansę na pomnożenie profitów. Podobnie jest Kontynuuj czytanie

Jednego ci tylko brakuje.

Mk 10,17-27 Było to młody, pobożny i ambitny młodzieniec. Usłyszał Jezusowe “Pójdź za mną” i ujrzał Jego spojrzenie pełne miłości. Wspaniały kandydat do grona Dwunastu. Dlaczego zatem coś poszło nie tak? Dlaczego nawet nie poznaliśmy jego imienia zamiast czcić wspólnie z apostołami? Albowiem czegoś mu widocznie brakowało. Większej Kontynuuj czytanie

Wierny przyjaciel.

Syr 6,5-17 Mk 10,1-12 Wierny przyjaciel jest lekiem na wszystkie smutki. Z prawdziwym przyjacielem można konie kraść, zjeść beczkę soli. Zwierzyć mu się z największych sekretów, to czysta przyjemność i ulga. Przy druhu nie wstyd śmiać się do rozpuku z samego siebie. Za Mickiewiczem “ rzekłbyś: dwój duch Kontynuuj czytanie

Jako żywe przykłady.

1P 5, 1-5 Zwyczajowo ten tekst stosuje się do kapłanów. Wszak są to zachęty skierowane do duszpasterzy przez pierwszego papieża. Przecież czytanie przeznaczone na święto Katedry Świętego Piotra nie jest wewnętrznym okólnikiem przesłanym z kurii rzymskiej do kapłanów, ale Słowem Bożym skierowanym do każdego. Również do mnie i Kontynuuj czytanie

W przyrodzie nic nie ginie

W zasadzie to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Frankiemu wszystko ginie. Zgubi czapkę, rękawiczki, portfel, kluczyk od szafki w szkole, a nawet sznurówkę od jednego buta. Ten typ tak ma. Ale żeby nasza rozsądna, tak uważna Zośka zgubiła ważne dokumenty, to wydawało się niemożliwe. A jednak. Cztery miesiące Kontynuuj czytanie

Światło

Ml 3, 1-4 Wszystko było jasne. Jak płomyk świecy. Prorok zapowiedział  posłańca przygotowującego drogę. Posłaniec ogłosił przybycie Pana. Anioł Przymierza pojawił się w Świątyni jako Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Izraela. Pojawił się nie jeden raz. Przez trzy lata napełniał Ziemię Świętą blaskiem Swojej nauki. Rozjaśniał Kontynuuj czytanie