32. Odwieczny obrońca nie obronił siebie samego?

Dziś Słwo pokazuje Boże interwencje w sprawach sądowych. Chrystus broni niesłusznie oskarżonych. Czasem pośrednio – jak to czyni poprzez Daniela, czasem też bezpośrednio – jakw  dzisiejszej Ewangelii. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, że on sam Siebie nie obronił. Ani przed nieprawym sądem Annasza, ani przed religijn sądem Kajfasza, Kontynuuj czytanie

Teściowa

Wielki Post-ęp, czyli wierzyć Bogu Pierwsze O teściowej, skoro nie mam, to może łatwiej i nikt tak szybko nie zadzwoni 😉 https://youtu.be/f_8QAMnLYuw

Pragnienia serca

Witajcie kochani. Chciałabym napisać że stęskniłam się za pisaniem do Was – ale nie ta tęsknota mnie tu przywiodła. Odpowiedziałam na Boże wezwanie do medytacji z Pogłębiarką. Na youtube i w google znajdziecie co to jest 🙂 Chcę się podzielić moim przeżyciem dzisiejszej medytacji. Dla mnie to właśnie Kontynuuj czytanie

31. Ciemnica

Po osądzeniu Pana przed Kajfaszem wtrącono go do więzienia w pałacu Kajfasa do tak zwanej ciemnicy. Do piwnicy pałącu bez okien. Piwnicy, w której skazańcy nieraz spędzali długie lata. Miejsca, gdzie strażnicy Arcykapłana wyżywali się w zwierzęcy nieraz sposób na skazańcach. Nieraz chcąc się przypodobać swoim możnowładcom – Kontynuuj czytanie

Niedziela Łazarza

Dziś w Ewangelii usłyszałem kolejny raz o wskrzeszeniu przez Jezusa – Łazarza. Miałem ten dar (raz w życiu) być w grobie Łazarza. Biblijna Betania (Al-Ajzarijja) znajduje się około 3 km od Jerozolimy. Do grobu trzeba zejść głęboko pod ziemię, schylić mocno racjonalną głowę, przed tak niezwykłą Tajemnicą. Dom Kontynuuj czytanie

CHOROBA TA NIE ZMIERZA KU ŚMIERCI, ALE KU CHWALE BOŻEJ

Ewangelia wg św. Jana 11, 1-45 (Niedziela 29.03.2020 r.) Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, Kontynuuj czytanie

Bezsilność

Łatwo jest usiąść przed telewizorem i oddać się zapalczywemu wygłaszaniu swoich opinii. Na temat tego, co się dzieje z wyborami, na temat osób, które masowo wychodzą w miastach na spacery i ignorują kwarantannę. I że przyrost ofiar jest coraz większy! Stosunkowo łatwo jest być „mędrcem”, wystarczy telewizor lub Kontynuuj czytanie