Category: Boże Obietnice

Boże Obietnice

Szczęśliwy mąż

USTĄP TERAZ …

Ewangelia wg św. Mateusza 3,13-17. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»...

Szczęśliwy mąż

OTWÓRZ SIĘ

Ewangelia wg św. Marka 7,31-37. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na...

Przejdź do paska narzędzi