41. Boże mój, czemuś mnie opuścił

W podążaniu po drogach III tygodnia ćwiczeń staję z Chrystusem na Golgocie. Staję widząc jak Miłość nie jest kochana. Jak potworne są skutki grzechu. Trwam przy Panu w jego ostatnich chwilach życia na krzyżu. Król przedziwny – w koronie z ciernia, zasiadający na tronie Krzyża. Król odrzucony, a Kontynuuj czytanie

Wiara, pokora i wypełnienie misji pozwala Go rozpoznać

Słowo na 19 Stycznia 2020 Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą Kontynuuj czytanie