57. Pośrednicy

TYDZIEŃ 1 Kościół od wieków wołał o pomoc pośredników. Poczynając przez tych najbliższych ludzkiemu życiu – ludzi świętych i błogosławionych, którzy urodzili się z grzechem pierworodnym i doszli do doskonałości, poprzez Tą, która jest Matką Syna Bożego, Niepokalane poczęcie, aż po Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, pośredników do Kontynuuj czytanie

46. Kryteria fundamentalne

TYDZIEŃ 1 Grzech rozpoczyna się od działania złego ducha na człowieka. Pierwszym etapem jego działania jest pokusa – obszar, w którym człowiek może zdobywać zasługi. Pokusa nie jest grzechem, ale okazją do zdobywania zasług. Żeby zdobyć zasługę trzeba rozpoznać w którą stronę ciągnie nas zły duch, a w Kontynuuj czytanie