07. Urzędnik

FUNDAMENT Życzliwość i wytrwałość. Te dwa fundamenty pozwalają wzrastać. Jedna pozwala usłyszeć głos Jezusa i podjąć decyzje. Druga pozwala wytrwać w tych decyzjach do samego końca. Przegrać można gdy człowiek zamknie się na głos Boga albo gdy podejmie pierwsze kroki i podda się zniechęceniu… Wytrwajcie woła Jezus w Kontynuuj czytanie