Na monecie obraz Cezara, na sercu obraz Boga

Rozmowa faryzeuszów z Jezusem jest jak kalka wielu współczesnych rozmów. Najpierw pozytywnie, pod włos, by rozmówca stracił czujność a potem uderzyć – w tym wypadku pozornie pytaniem bez wyjścia. Faryzeusze wiedzieli, że każda odpowiedź Jezusa będzie zła. Jeśli zachęci do płącenia podatków, to ludzie od Niego odejdą, bo Kontynuuj czytanie

Ogrody serc

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Kontynuuj czytanie

03. Spojrzeć w Serce Syna razem z Matką

TYDZIEŃ II Kościół to zalążek Królestwa Bożego na Ziemi. Zrozumienie tej prawdy w niezwykły sposób wpisuje się w rytm rekolekcji Ignacjańskich. W Fundamencie poszukuje się właściwego OBRAZU BOGA. Patrzy się na Niego jako na Stwórcę i Pana ale takżę jako na CEL wszystkich rzeczy. Św Ignacy definiuje jeszcze Kontynuuj czytanie

67. Nawrócenie zaczyna się na kolanach

TYDZIEŃ 1 Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed Kontynuuj czytanie

25. Droga do Raju

TYDZIEŃ 1 FUNDAMENT – podstawa – na nim wznosi się budowle, to on wszystko podtrzymuje. Im solidniejszy fundament, tym stabilniejsza i wytrzymalsza budowla. Fundament Ćwiczeń daje podstawę do rozwoju i wzrostu duchowego. Od niego wszystko bierze swój początek i do niego wszystko wraca i dąży. Fundament mówi, że Kontynuuj czytanie

62. Zasada nr 2 – duchowa szczepionka

FUNDAMENT Św Ignacy stawiając nam cel.przed oczy formułuje kolejną zasade pogłębiania życia wewnętrznego w dążeniu do tego celu. Zasadę wolności. Zasadę zdrowego balansu. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu Kontynuuj czytanie

59. Azymut

FUNDAMENT   Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony (CD 23) Ta zasada Kontynuuj czytanie

58. Zasada podstawowa

FUNDAMENT Przejście przez poprzednie 57 rozważań bazujących na uwagach wstępnych Ignacego Loyoli oraz na Kerygmacie pozwala zbudować solidne podstawy do podjęcia drogi rozwoju duchowego. By pójść wgłąb trzeba bowiem mieć właściwe nastawienie wewnętrzne. Trzeba tego chcieć – wybrać podróż ku głębi – człowiek jest wolny – Bóg nigdy Kontynuuj czytanie