Słabość naszą siłą

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Łk 12, 48 Uważam, że ten fragment Ewangelii może całkowicie odmienić spojrzenie na własne słabości. Bo to, co otrzymujemy, nie zawsze da się określić w samych superlatywach, wskazać palcem Kontynuuj czytanie