52. Radość spotkania

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zaczyna od słów o relacjach międzyludzkich. On trwa w relacji Miłości Trójcy Świętej i pragnie by wszyscy ludzie trwali w podobnych relacjach. Zdaje sobie sprawę z ludzkiej wolności do wyborów. Szanuje ludzka wolność i pozwala ludziom wybierać drogę zranienia drugiego człowieka. Jednak mówi do Kontynuuj czytanie

52. Wierzę! Zaradź memu niedowiarstwu!

TYDZIEŃ II Miłość uczy nowego podejścia do przykazań. Jezus w Kazaniu na Górze pokazuje szczyt miłości. Pokazuje drogę paradoksów, którą można pojąć tylko na kolanach i modlitewnie. Wskazuje na uczynki i na doświadczenia, które dla wielu ludzi są antywartościami. Mądrość i rozsądek nie pozwolą wejść w głębię tych Kontynuuj czytanie

07. Czekamy na Tego, który przjdzie rzucić OGIEŃ!

TYDZIEŃ II Już blisko. Już niedługo. Jeszcze Jezus jest pod sercem Maryji, a jednak już napełnia Duchem Świętym. Już daje natchnienia i pociaga do działania: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i Kontynuuj czytanie

Źródła szczęścia

Rozdział 5 Ewangelii wg św. Mateusza GÓRA PRZYMIERZA Bóg gdy chciał zawrzeć z człowiekiem przymierze wybierał górę. Przemawiał do serca człowieka na górze. Mówił do Mojżesza na górze, gdy tłumy stały u jej podnóża. Bóg zawarł przymierze z narodem wybranym. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy Kontynuuj czytanie

11. Samotnie wyjść na pustynię

FUNDAMENT WYJŚĆ NA PUSTYNIĘ Biblia opisuje pewne osobiste, samotne wyjścia na pustynię: Mojżesz spędza 40 dni na górze Synaj, w samotności wsłuchując się w Boga i otrzymując tablice przymierza. (Wj 19) (Wj 20) (Pwt 9,9-21) Eliasz sam 40 dni ucieka przez pustynie i góry do bożej góry Horeb Kontynuuj czytanie