48. Postępowanie w strapieniu i pocieszeniu

TYDZIEŃ 1 Praca wewnętrzna i rozwój wewnętrzny prowadzą do coraz lepszego rozeznawania pokus dotykajacych serce. Św Ignacy daje zestaw reguł pomagajacych poznać sposoby działania złego i dobrego ducha na serce człowieka. Pomaga te poznać kiedy podejmować walkę, a kiedy wsłuchiwać się w wewnętrny głos. Pierwsze dwie reguły mówią Kontynuuj czytanie

47. Działanie złych i dobrych duchów na serce człowieka

TYDZIEŃ 1 Wzrost życia duchowego wymaga ćwiczeń. Trenowania swej woli w walce z pokusami. Trzy podstawowe kryteria rozstrzygają o tym w którym kierunku prowadzi podszept ducha. Czy jest to pozytywne natchnienie, czy też pokusa złego ducha. Te kryteria to po pierwsze relacja duchowego poruszenia do tajemnicy Wcielenia i Kontynuuj czytanie

18. Wytwać w czasie strapienia

TYDZIEŃ 1 Modlitwa zanurzona w krzyżu na samym szczycie Golgoty to bardzo trudne doświadczenie duchowe wymagające harmonii wnętrza i wiele samodyscypliny. Dlatego św Ignacy podaje reguły ro,eznawania duchów które mają tutaj pomóc. Jedna z najbardziej podstawowych regół mówi o „prawie falowania” – tym że w życiu człowieka na Kontynuuj czytanie