Tagged: #szczęśliwy mąż

Szczęśliwy mąż

A WY ZA KOGO MNIE UWAŻACIE?

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-20. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za...

Szczęśliwy mąż

UCZCIE SIĘ ODE MNIE

Ewangelia wg św. Mateusza 11,25-30. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż...

Przejdź do paska narzędzi