Tagged: #szczęśliwy mąż

Szczęśliwy mąż

ODDAŁ JĄ W DZIERŻAWĘ ROLNIKOM

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 33-43. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał...

Szczęśliwy mąż

WYSZEDŁ WCZESNYM RANKIEM

Ewangelia wg św. Mateusza 20,1-16a. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za...

Szczęśliwy mąż

A WY ZA KOGO MNIE UWAŻACIE?

Ewangelia wg św. Mateusza 16,13-20. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za...

Przejdź do paska narzędzi