8. Bóg oczyści wiarę w płomieniach

Bóg poprowadzi przez mrok, po omacku drogą próby wiary. Cały świat ejst ukrzyżowany – także ludzka wiara i modlitwa odczuwają elementy krzyża. Bóg każdego wysłuchuje i obdarza darami. Ale On nie może dać zła. Wysłucha i jeśli nasza prośba jest zgodna z Jego wolą to da nam dobro Kontynuuj czytanie

33. Wolę wpaść w ręce Pana…

TYDZIEŃ II Być w domu Ojca. Wpaść w ręce Ojca. W dzisiejszym pierwszym czytaniu Dawid poleca zliczyć wojowników Izraela i Judy. Tłumacz mówi o policzeniu ludności, jednak w tamtych czasach królowie zalecali przeliczenie ludzi zdolnych do walki. Dlatego w raporcie słyszymy o ludziach zdolnych do walki. Takie działanie Kontynuuj czytanie

68. Głębia i piękno uczuć… jak do nich dojść?

FUNDAMENT Rozwój duchowy polegający na pracy z uczuciami warto oprzeć modlitewnie na dwóch filarach – pasyjności i maryjności. Człowiek musi się skoncentrować na celu życia. Na końcu swego życia. Potraktować na serio słowa Modlitwy Pańskiej które właśnie przygotowują nas na ostatnie chwile życia. Wejść w postawę proszenia,nalegania, skoncentrowania Kontynuuj czytanie

31. „Klimat” różańca

FUNDAMENT Różaniec – niezwykła modlitwa. Połączenie kontemplacji tajemnic życia Chrystusa z prostą rytmiczną litanią. Dzieje Zbawienia w prostym spojrzeniu na nie oczyma Maryji. Praca z wyobraźnią, Słowem Bożym. Spokojne zasłuchanie w to, co chce powiedzieć Ojciec. Dobrze przeżywany różaniec tworzy klimat duchowy o który chodzi przed Bogiem. Modlitwa Kontynuuj czytanie

17. Postawy zdobywa się przez ćwiczenia

FUNDAMENT Dziś świat proponuje intelektualizację życia. Wykrzywianie pojęć. Wykrzywianie definicji tak by pasowały do idei którą chce głosić autor, instytucja, grupa społeczna. Ważna jest interpunkcja, idee, definicje, wszystko co intelektualne i umysłowe, a brakuje korelacji z prawdziwym życiem. Życie wewnętrzne to nei pisanie doktoratu. TO jest prawdziwe codzienne Kontynuuj czytanie

NIE…DO…uWIERZENIA….?

Wielkanoc 2019 Chodzili trzy lata z Jezusem. Byli z Nim dniem i nocą. Budowali relacje. Prowadzili rozmowy do późna w nocy. prosili o wyjaśnienia. Słyszeli wiele zapowiedzi śmierci i Zmartwychwstania. Mimo to… nie wierzą śwaidkom Zmartwychwstania. Mówi się nieraz o niedowiarstwie Tomasza. Ale dziś Słowo pokazuje, że wszyscy Kontynuuj czytanie