Marne w swych początkach

Dziś znów pokora gra pierwsze skrzypce w Słowie. Królestwo Boga. Niepozorne w swych początkach. Jak ziarenko gorczycy czy jak odrobina zaczynu. Ziarenko kiełkuje rośnie. Z dnia na dzień gałązki i liście przybierają na rozmiarach. Choć dopiero z perspektywy widać ten proces. Gdyby przyglądać się kilka godzin jednemu lisciowi, Kontynuuj czytanie

Współpraca z Duchem

Jezus dziś mówi niezwykłe słowa – mocne i wyraziste. Dotyczą one współdziałania z Duchem Świętym. Najpierw odnosi sie do świadectwa człowieka. Świadectwa które jest prawdziwe tylko w mocy Ducha. Duch Święty daje siłę do świadectwa – ta myśl spina dzisiejszą perykopę. Najpierw połączenie świadectwa i drogi do Nieba: Kontynuuj czytanie

Harmonia człowieczeństwa

Harmonia. Współbrzmienie instrumentów. W duchowości harmonia to współbrzmienie ciała i ducha. Tworzenie pięknej symfonii życia. Człowiek który dba o wewnętrzną jedność wsłuchuje się w Ducha Świętego. Poddaje się natchnieniom Ducha. Żadne Prawo nie jest mu potrzebne bo wszystko co czyni ma swe korzenie zanurzone w życiodajnych źródłach Miłosći Kontynuuj czytanie

Winnica

Niezwykłe są dzisiejsze obrazy winnic w Słowie Bożym. Najpierw opowieść z ksiegi Izajasza. Plastyczna i bardzo obrazowa. Na koniec Izajasz wyjaśnia czym są poszczególne symbole: Winnicą jest dom Izraela, a lud Judy jest wybarnym i drogocennym szczepem winorośli. Owocami słodkimi miała byś sprawiedliwość i miłość, a winorośl urodziła Kontynuuj czytanie

Czas

Bóg działa w czasie i w historii. Przychodzi w konkretnym czasie i daje łąskę chwili. Daje szczeólne dary na dany czas. Gdy była potrzeba przyjścia proroka – obdarzył ludzkość łaską człowiak który ich poprowadził jako pośrednik do Ojca. Gdy „CZAS SIĘ WYPEŁNIŁ” posłał swego syna. Dał niezwykłą łąskę Kontynuuj czytanie

Zniewoleni przez posiadanie rzeczy

Dziś Jezus mówi o wiele o nas – ludziach XXI wieku nieraz zniewolonych posiadaniem rzeczy, przywiązanych do rzeczy, do awansów, wiedzy, posiadania, przeceniajacych rozwój osobisty ponad duchowy. Zapędzonych w wiele pułapek „bogactwa” nie tylko tego finansowego. Pułapek, które koniec końców bywają pewnym rodzajem nowowczesnej niewoli serca – serca, Kontynuuj czytanie

Bóg troskliwy i wierny

Człowiek poszukuje swojego sposobu na życie. Nieraz drogi sprzecznej z przykazaniami. Taki obraz „poszukiwaczy” pokazuje Ewangelia. Faryzeusze dyskutują z Panem o małżeństwie. Chcą go podejść, chcą by potwierdził ich drogę na skróty w tej sprawie – by dał im furtkę. Metodę pozbycia się krzyża – trudu, który jest Kontynuuj czytanie

Niepozorne w swych początkach

Królestwo Boga. Królestwo inne niż te, które znamy – bo jest to Królestwo ni z tego świata. Potężne? Zaczyna się od ziarenka gorczycy. Odrobiny zaczyny z miligramami bakterii. Wszystko dzieje się w czasie. Niepozornie. Bo Bóg jest Panem czasu i historii. Świat nigdy Mu się nie wymknął spod Kontynuuj czytanie

Jakie jest Królestwo

Jezus dziś pokazuje prawdę o Królestwie Niebieskim. Jest to Królestwo serc na płaszczyźnie ducha, trudno opisywalne ludzkimi słowami. Jezus używa obrazów. SKARB UKRYTY W ROLI Królestwo Boże to niezwykły skarb. Raj utracony przez człowieka. Najgłębsza z ludzkich tęsknot. Najbardziej wartościowa z rzeczy jaką człowiek może posiąść. Ten skarb Kontynuuj czytanie