Wyjście z komory

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, Kontynuuj czytanie

02. Anty-hejt po ignacjańsku

FUNDAMENT „Oto Ja posyłam Anioła przed tobą aby cię strzegł w czasie drogi twej…” ĆD [22]: Święty Ignacy w Ćwiczeniach Duchownych [22] pisze na samym początku o założeniu wstępnym – postawie uprzedzajacej życzliwości, która zakłada: otwartość na to co mówi druga osoba wzajemną życzliwość niezależnie od tego co Kontynuuj czytanie