Fundament sukcesu

Króluj nam Chryste! Krok trzeci: Przygotowanie. Musimy wykonać trochę obowiązków wynikających z naszej posługi. Przede wszystkim należy zapytać księdza będącego celebransem3, czy ktoś wcześniej nie zapowiedział się, że chce czytać. Przepisy mówią jasno: czytanie to główne zadanie lektora i to on powinien w pierwszej kolejności odczytywać Słowo Boże Kontynuuj czytanie

Nie ma WIARY bez PARADOKSU …

MEDYTACJA – 29 STYCZNIA 2019 SŁOWO: Bracia: Prawo, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy przystępują do Boga. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je, raz na zawsze oczyszczeni, Kontynuuj czytanie

Jeden Kościół

Ostatnio obchodziliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Taka inicjatywa jest bardzo potrzebna, ponieważ wszyscy stanowimy jedną rodzinę. Ludzie religijni mają skłonność do wyolbrzymiania różnic pomiędzy wyznaniami. Jednak ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, wiedzą, że więcej nas łączy niż dzieli. Łączy nas jeden chrzest, jeden Chrystus, jeden Kontynuuj czytanie