Solidarna Europa

Codziennie docierają do nas informacje o tragicznej sytuacji tysięcy i milionów ludzi na całym świecie. Postępujące ocieplenie klimatu, głód i klęski żywiołowe, nierówności społeczne i liczne wojny w Afryce i Azji spowodują, że w najbliższych latach nasza bogata i bezpieczna Europa będzie musiała zmierzyć się z wielomilionową falą Kontynuuj czytanie

Posolić ogniem …?

Słowo Nie polegaj na swych bogactwach i nie mów: „One mi wystarczą”. Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów: „Któż ma nade mną panować?” Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość. Nie mów: „Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?” Kontynuuj czytanie

Stałos

Uwielbiam rozmowy z naszymi dziećmi. Zazwyczaj 😉 Szczególnie ciekawe są te, w których dzieciaki używają tajemniczych, sobie tylko znanych słów. Od kilku miesięcy mieszka z nami np. niejaki „Pan Tulicki”, który najwyraźniej jest bardzo zabawnym fenomenem, bo Borys (5 lat) i Nadia (3 lata) zaśmiewają się do rozpuku, Kontynuuj czytanie