Obczyzna czyli ojczyzna w Biblii

Dla hebrajczyków życie na obczyźnie było ważniejsze niż życie w ojczyźnie. Nie bytowanie stabilne we własnym kraju, lecz tęsknota za ziemią obiecaną była fundamentem jedności narodu. Ojczyzną nie była dla nich ziemia, w której mieszkali lecz ziemia, do której zmierzali. Była obietnicą i darem od Boga. Na tej Kontynuuj czytanie

witraż

Kawałeczki naszej wiosny jak kolorowe szkiełka… układają się w witraż… na gładkiej tafli oczu na światłoczułej soczewce aparatu… chwile ulotne bardziej niż nasiona osik nieudolnie próbuję zatrzymać myślą, gestem, słowem ocalić od zapomnienia mojego mój własny świat. Gdy zamykam oczy, migają kolorowe szkiełka jak w tej magicznej lunecie, Kontynuuj czytanie

Potencjał drzemiący w ziarenku…

Jak ogromny jest POTENCJAŁ maleńkiego ziarenka trzymanego w ręce Stwórcy. Ale człowiek to przedziwne ziarenko – obdarzone własną wolą. Może poprosić by być zasianym albo się sprzeciwić i nigdy nie wyzwolić swego ogromnego potencjału… Może umrzeć nigdy nie obumierając…!   SŁOWO Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, Kontynuuj czytanie

Jestem dowodem na istnienie Boga!

„Jestem dowodem na istnienie Boga!” – rok temu razem z duszpasterstwem, do którego należę to hasło wpisaliśmy sobie z tyłu na koszulkach, które miały nas identyfikować. Pod tym hasłem każdy miał wstawiony nasz nieoficjalny symbol i swoje imię, czy zdrobnienie, które było identyfikowane z posiadaczem koszulki…   Gdy Kontynuuj czytanie

spowiedź

Temat ważny przy okazji świąt. Choć już po świętach. Macie tak może? Odchodzicie od spowiedzi, niby rozgrzeszenie, niby ok, a w środku poczucie, że spowiedź była bez sensu? Że nie z tego powinnam się spowiadać, że nie o tym chciałam Bogu powiedzieć ….. Ja tak mam ciągle od Kontynuuj czytanie