Co z dziećmi, które stanęły przed Bogiem, ale nie zostały ochrzczone?

Ukochani dzisiaj jest znów święto. Po Bożym Narodzeniu, mamy świeto Młodzianków, niewinnych męczenników, pamiętamy to wydarzenie, które jest naprawdę niesamowite. Pamiętamy wydarzenia, kiedy Herod był u władzy, to on chciał ocalić swoją ziemską pozycje, która według niego była zagrożona. To jest złe, ponieważ Chrystus nie miał być królem Kontynuuj czytanie

Postrzegaj jako swój obowiązek bycie otwartą księgą

Jednym z najwspanialszych sposobów głoszenia przemieniającej mocy Ewangelii są dzieła dokonane przez naszego Pana. W tym fragmencie Ewangelii (Łk 7, 18b-23) Jezus wskazuje na dzieła, których dokonał, aby odpowiedzieć na pytanie o Swoją tożsamość. Uczniowie Jana Chrzciciela przyszli zapytać Go, czy jest nadchodzącym Mesjaszem. Jezus odpowiada, wskazując na Kontynuuj czytanie