50. Chrzest

Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Wspomnienie wydarzenia w historii Zbawienia, gdy Jeus przyszedł nad Jordan. by przyjąć chrzest od Jana. Chrzest, którego On w zasadzie nie potrzebował w takim wymiarze w jakim potrezbowali go inni, którzy tam przychodzili. Chrzest, który z jednej strony uświęcił i wskazał kierunek dla Chrztu, Kontynuuj czytanie

48. Wierzysz

Wiara ma w sobie coś z przekraczania przetrzeni widzialnej. Ma też w sobie element wchodzenia w paradoksy. W wierze w Nieskończonego, Nieogarnialnego umysłem Boga nie ma prostych wyjaśnień, bo Bóg wymyka się ludzkim schamtom myślenia. Znacznie cześciej trzeba mówić „AMEN” jak Maryja i podążyć za głowem Tego, który Kontynuuj czytanie

46. Bezinteresowność

Słowo stało się Ciałem. Bóg dał Syna ludzkości by ją Zbawić. Nie miał w tym żadnego interesu. Zrobił to z Miłości do człowieka. Przychodził ze swym Słowem i był odrzucany. Był marginalizowany. Jego posłańcy byli zabijani. On jednak tak kochał, że nie chciał zguby ludzi i ciągle pukał, Kontynuuj czytanie

43. We wnętrzu świątyni ducha

Symeon i Anna – bohaerowie ostatnich dni. Służą Bogu pragnąc spotkania z Nim. Żyją głębokim życiem wewnętrznym. Staruszkowie, którzy przywitali Zbawiciela w Domu Ojca. W Świętyni było w tym dniu pewnie kilkaset osób. Kilkanaście młodych małżeństw skłądajacych ofiary. Byli rozmodleni ludzie. Byli kapłani i uczeni w piśmie. Przychodzi Kontynuuj czytanie

42. Wszystko zawierzyć

Symeon – poświęcił całe swoje życie na poszukiwanie Pana. Całym pargnieniem Jego życia był ten jeden moment  – spotkanie z Noworodkiem. Popatrzenie w oczy Pana. Uwierzył obietnicy Boga i wszystko dał na tą jedną kartę. Wykreślił siebie, swe marzenia, przagnienia zamiary i oddał to Bogu – a Bóg Kontynuuj czytanie

41. Wstań idź….

Niesamowita jest dzisiejsza Ewangelia gdy spojrzy się na Świętą Rodzinę. Są gdzieś w wiosce pod Jeruzalem. Odwiedzili ich mędrcy, pasterze. Aniołowie śpiewają chwała. Urodziło im się dziecko. Przeszli już tak wiele. Nie mają pojęcia co knuje Herod. Nie wiedzą że tam w pałącu w Jerozolimie sam król państwa Kontynuuj czytanie