17. Wielka forma Boga

Być uformowanym przez Boga – poddać się kształtowaniu przez Niego – co to oznacza? Jak można zrealizować taką drogę rozwoju – najlepszą z dróg. Kluczem jest pokora i zaufanie – totalne zaufanie Bogu. W Ewangelii widać dziś Jezusa, do któego przychodzą ludzie. Ludzie połami cierpieniem. Ubodzy w swym Kontynuuj czytanie

16. Maryja – forma świętości

Wszystko sprowadza się więc do tego, żeby znaleźć łatwy sposób do otrzymania łaski Bożej, koniecznej do tego, by stać się świętym. Tego właśnie środka chcę ciebie nauczyć. I twierdzę, że – aby znaleźć łaskę Bożą – trzeba znaleźć Maryję, ponieważ: Maryja została nazwana przez świętego Augustyna „Żywą Formą” Kontynuuj czytanie

15. Maryja cała w Trójcy

Wchodzimy w Adwent który prowadzi przez kontemplację tajemnicy Wcielenia. Najbardziej niezwykłej tajemnicy w historii świata. Bóg postanowił uniżyć się i stał się człowiekiem. Przyszedł na świat przez Maryję. Bóg OJCIEC, w mocy DUCHA ŚWIĘTEGO Niepokalanego Poczęcia na TAK wypowiedziane w WOLNEJ WOLI CZŁOWIEKA – kobiety – Maryi, począł Kontynuuj czytanie

12. Dać się ukształtować

Życie w Chrystusie to nie sielanka. Pojemność serca na Miłość mierzy się pojemnością serca na cierpienie. Dlatego Jezus nie zapowiada łatwego życia. Przepowiada raczej swoim uczniom drogę krxyża. Drogę zdrad – i to przez najbliższych. To są doświadczenia, do których człowiek dorasta. Do których powoli dojrzewa. (Łk 21,12-19) Kontynuuj czytanie

11. Matka w porządku łaski

Wszystko sprowadza się więc do tego, żeby znaleźć łatwy sposób do otrzymania łaski Bożej, koniecznej do tego, by stać się świętym. Tego właśnie środka chcę ciebie nauczyć. I twierdzę, że – aby znaleźć łaskę Bożą – trzeba znaleźć Maryję, ponieważ: – Tak, jak w porządku naturalnym trzeba, by Kontynuuj czytanie

10. Skarbniczka

Maryja to Skarbnica, Szafarka i Rozdawczyni. Przechowuje, przekazuje i rozdaje darmo łaski Boga. Największe Jego Bogactwo. Przez Jej matczyne dłonie łaski przepływają od Boga do nas. Ona nigdy nie odstąpiła od woli Boga i nie da nikomu łask, które zaszkodzą. Tylko takie, które będą pomagały do Zbawienia. Wszystko Kontynuuj czytanie

08. Nie z tego świata

Dziś Ewangelia prowadzi nas do Jeruzalem przed sąd. Gdy Piłat prowadzi dialog  z Jezusem. Pyta Go o Królestwo Boże. Jezus podkreśla, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Że jest królestwem DUCHA. Jest zanurzone w innej rzeczywistości niż tylko ta materialna i namacalna. Rządzi się innymi zasadami. Kontynuuj czytanie

07. Matka łaski

Saduceusze przychodzą do Jezusa z podstępną zagadką. Pytają o trwałość małżeństwa po śmierci. Rozumują czysto po ludzku. Ale nie chcą wejść w polemikę z Jezusem, chcą Go zaskoczyć jakimś pytaniem. Pogrążyć. Pokazać, że to oni mają wiedzę i potrafią właściwie interpretować Słowo Boga. Wymyślają historię… (Łk 20,27-40) Podeszło Kontynuuj czytanie