OW21.35 Niepokalane Serce

Kontemplacja do uzyskania Miłości, czyli droga zawierzenia Bogu wszystkiego tego co posiadam i mam. Oddania Bogu tego co do Boga nalezy. Oblicze Cezara jest na monecie. Oblicze Boga jest wyryte w moim człowieczeństwie. Oddać to co codzienne i materialne Cezarowi. ale wszystko to kim jestem i co stanowię. Kontynuuj czytanie

53. Radość Syjonu

Maryja – Matka Kościoła. Ta, która była zapowiadana od wieków. Księga Sofoniasza zwiera Słowa wzywające do wielkiej radości Córę Syjonu, Córę Jeruzalem. Wzywające do radości cały świat. Powodem jest przyjście Króla Izraela. Uwolnienie! Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Kontynuuj czytanie

52. Radość spotkania

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zaczyna od słów o relacjach międzyludzkich. On trwa w relacji Miłości Trójcy Świętej i pragnie by wszyscy ludzie trwali w podobnych relacjach. Zdaje sobie sprawę z ludzkiej wolności do wyborów. Szanuje ludzka wolność i pozwala ludziom wybierać drogę zranienia drugiego człowieka. Jednak mówi do Kontynuuj czytanie

51. Dziewica Matka

Matka Kościoła – Maryja. Wybrana przez Boga, zapowiadana. Nam, Polakom, często zarzuca się zbyt dużą maryjność. Jednakże historia pokazuje dziesiątki świętych którzy zawierzyli się Maryi i weszli z Niż w bliską duchowa  relację – i to tych którzy odegrali największą rolę dla Kościoła. Można wejść w wykrzywiony kult. Kontynuuj czytanie

50. Arka wniesiona do świątyni

Izrael miał śwą swiatynię. Święte świętych. Jezus w dzisiejszej Ewangelii ostrega przed przysięganiem na świętości. Przed wykorzystywaniem Świątyni Boga, Jego tronu jako elementu przysięg. Izrael wiedział, że przysięga na Imię Boga wiązała człowieka na całe życie a nawet miałą swe efekty w wieczności. Dlatego dla obejścia tego typu Kontynuuj czytanie

48. Maryja – żywa monstrancja

Maryja – w Jej łonie rozwijał się Jezus Chrystus ze zwoim ciałem i krwią. Z Jej organizmu czerpał siły – z Jej ciała się „karmił” jako człowiek. Ją Bóg potem uczynił Matką Kościoła. Karmicielką nas wszystkich – teraz już w przestrzeni ducha – Ona wyprasza dla nas łaski Kontynuuj czytanie

47. Maryja – z protoewangelii

Bóg w swoim objawieniu, w przyjściu Jezusa na świat jako Boga-Człowieka wypełnił całe Słowo – wszystkie zapowiedzi. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, Kontynuuj czytanie