WP21.1 Nastawienie

Dziś rozpoczyna się Wielki Post 2021. W niezwykłych warunkach pandemii. Zmęczenia Pandemią, obostrzeniami, narastających niepokojów społecznych, coraz śmielszych ataków skierowanych na Kościół. Pustynia… Rozpocyna się też kolejne 40 dni przygotowania na najwieksze wydarzenie w dziejach ludzkości. Wielkie 40-dniowe rekolekcje. „Żywy Bóg pragnie przemówić do ŻYWEGO człowieka”. Nie chce Kontynuuj czytanie

40. FUNDAMENT – powrót do ładu

Fundament który sformułował św Ignacy opisuje zasady Raju – zasady pierwotnego ładu i porządku w świecie Królestwa Bożego. Pokazuje jak człowiek powinien odpowiedzieć na szlaeńczą i nieskończoną Miłość – na Boga. Powinien tak samo odpowiedzieć maksymalnie – Magis. Powiinen czynić wszystko by Boga uwielbić i wychwalać. Do czasu Kontynuuj czytanie

68. Głębia i piękno uczuć… jak do nich dojść?

FUNDAMENT Rozwój duchowy polegający na pracy z uczuciami warto oprzeć modlitewnie na dwóch filarach – pasyjności i maryjności. Człowiek musi się skoncentrować na celu życia. Na końcu swego życia. Potraktować na serio słowa Modlitwy Pańskiej które właśnie przygotowują nas na ostatnie chwile życia. Wejść w postawę proszenia,nalegania, skoncentrowania Kontynuuj czytanie

67. Pasyjność

FUNDAMENT Drogą rozwoju człowieczeństwa. Drogą wzrostu i przemiany jest uporządkowanie uczuć. Uczucia można uporządkować poprzez pasyjność i maryjność. Pasyjność, rozważanie męki Pana pozwala wejść w głębiny objawienia Miłości. W samą głębię tego jak bezgraniczna jest Miłość Boga do człowieka. Jezus na krzyżu pokazał Miłość w całej pełni – Kontynuuj czytanie

66. Jedyny gwarant dojścia do celu…

FUNDAMENT Fundament pokazuje drogę oczyszczenia i udrowienia uczuć. Żeby dojśc do pełni człowieczeństwa – do świętości – trzeba się wpatrzeć w tych, którzy już tam doszli. Wszystkich, których wymianimy w Kanonie świętych chrakteryzują dwa rysy. Są to pasyjność i maryjność. Druge spostrzeżenie, które się nasuwa jest takie, że Kontynuuj czytanie

65. Uspokojenie uczuć – po co? dlaczego?

FUNDAMENT Fundament mówi wiele o porządkowaniu. O spokojnym podejmowaniu decyzji duchowych i kroczeniu w stronę CELU, bez poddawania się emocjom. Aby przepracować emocje potrzebna jest droga pasyjności i maryjności w życiu człowieka. Pochopne decyzje, chaotyczne działania w życiu – to często sprawa uczuć. Poodawania się emocjom, porywom serca. Kontynuuj czytanie

64. „…każdego dnia będzie zbierał według POTRZEBY DZIENNEJ”

FUNDAMENT Św Ignacy sformułował zasady fundamentalne służące Zbawieniu człowieka, rozwojowi człowieka i życiu w coraz głębszej harmonii z Bogiem, sobą, innymi ludźmi i całym stworzeniem. To w zasadzie zasady szczęśliwego życia: Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to Kontynuuj czytanie

63. Duchowa optymalizacja

FUNDAMENT Można już sformułować całą zasadę Funademntu: CELEM ŻYCIA CZŁOWIEKA jest CHWAŁA BOGA. CELEM CAŁEGO POZOSTAŁEGO STWORZENIA jest pomagać człowiekowi osiągnać zbawienie i chwalić Boga poprzez człowieka. Aby i człowiek i stworzenie realizowały swój właściwy cel, to człowiek jako korona stworzenia powinien się trzymać kilku zasad: GRANICA WYBORU  Kontynuuj czytanie

62. Zasada nr 2 – duchowa szczepionka

FUNDAMENT Św Ignacy stawiając nam cel.przed oczy formułuje kolejną zasade pogłębiania życia wewnętrznego w dążeniu do tego celu. Zasadę wolności. Zasadę zdrowego balansu. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu Kontynuuj czytanie

61. O tyle o ile…

FUNDAMENT Św Ignacy nie zatrzymuje się tylko na samym celu. W Fundamencie pokazuje 3 podstawowe narzędzia dla życia duchowego. Trzy drogi pozwalające na rozwój i wzrost w życiu duchowym. Pierwsza z tych zasad mówi o używaniu rzeczy materialnych w życiu:   Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Kontynuuj czytanie