WP21.35 Pan przyszedł by służyć

Wieczernik. Tu nas dziś prowadzi Kościół. Bez zrozumienia wieczernika Droga Krzyżowa będzie tylko powornym cierpieniem i kaźnią. Okrutnym potraktowaniem kogoś niewinnego. Skazaniem na cierpienie… Wieczernik to przestrzeń która przygotowuje na wejsćie na Drogę Krzyża. W Wieczerniku JEzus pokazuje sens Drogi Krzyża i wydarzeń kolejnych godzin i dni: Było Kontynuuj czytanie

WP21.25 „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”

Jezus wszedł do Jerozolimy. Już nie mówi w sposób symboliczny w przenośniach w przypowieściach. Teraz zaczyna już wszystko mówić otwarcie. Jakby biorąc swych uczniów na wyższy poziom. Przygotowanych do przyjęcia stałego pokarmu. Wielkim pragnieniem Jezusa jest przyciągnięcie wszystkich do siebie. Przyciągnięcie wszystkich ludzi. Centrum tego pragnienia jest Krzyż. Kontynuuj czytanie

WP21.24 Idę do Ojca

Klimat i oś wydarzeń w Wieczerniku to pożegnanie. To wołanie na różne sposoby: „Idę do Ojca”, już nie będzie mnie między wami. Nie w sposób jaki mnie znacie. Wieczernik to pomost pokazujący jak przejść od świata namacalnego kontaktu z Jezusem w świat doświadczenia duchowego. Jezus wie, co się Kontynuuj czytanie

WP21.22 Miłość zdradzona

Człowiek to niesamowita istota – jedyna, która potrafi oszukiwać sama siebie. A ponieważ jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga i ma w sobie duszę jako dar od Boga, to stara się także oszukiwać Boga. Dać Bogu świeczkę, a zełmu ogarek. Ludzkie serce potrafi być niezwykle przewrotne. I Kontynuuj czytanie

WP21.21 Przykład do nasladowania

Bóg-Człowiek w wieczerniku obmył człowiekowi nogi. Wykonał gest najmniejszego ze sług. Wykonał czynność najbardziej pogardzanych sług. Bóg odpowiedział niesamowitą pokorą i ubóstwem na ludzką pychę. Przekazał przykazanie nowe człowiekowi. Takie przykazanie, które trudno by było opowiedzieć jakimikolwiek słowami ludzkimi, dlatego dał przykład. Pokazał na czym polega to przykazanie. Kontynuuj czytanie

22. Droga ku JEDNOŚCI

ŻYCIE W WIERZE: OBJAWIENIE OJCA prowadzi ku WIERZE. WIARA realizowana w CZYNIE prowadzi do UŚWIĘCENIA W PRAWDZIE. PRAWDA zaś jest drogą do OJCA na wieczność. DZIAŁANIE ZŁEGO: Zamazywanie, zasłanianie OBJAWIENIA OJCA. Prowadzenie do WĄTPLIWOŚCI, podsycanie ich i prowadzenie ku NIEWIERZE. Te zaś prowadzą do życia w ZAKŁAMANIU. ZAKŁAMANIE Kontynuuj czytanie

21. Korzenie z których wyrósł Jezus

Dziś Słowo mówi bardzo wiele o korzeniach z których wyrósł Jezus. Jako Król z dziedzictwa największego z okresu królów – Dawida. Jako Arcykapłan i PRorok z okresu największego z PAtriarchów – Abrahama. Jako człowiek posiadający konkretne cechy wychowany przez Józefa. To Józef przekazał mu etos pracy, pokazał wzorzec Kontynuuj czytanie

20. Wytrwajcie do końca i wypełnijcie Słowo do końca

Jezus mówi dziś o wypełnieniu Słowa Ojca do końca. W tej wierności obietnicy widzimy też dziś Mojżesza. Tego który tylko raz przekroczył polecenie Boga. Stoi na wzgórzu przed Jordanem u wejścia do Ziemi Obiecanej. Wie, że przez swoją niewierność nie wejdzie do tej ziemi. A jednak poucza lud Kontynuuj czytanie