WP21.26 Drżące serce

Postawiona przed tłumem. Złapana na cudzołóstwie. Sama wobec wielu ludzi opluwajacych ją, szarpiących, chcących zabić. A gdzie jest ten, z którym popełniła ten grzech. Mężczyzna. Ten który powinine ją bronić. Gdzieś uciekł. Zostawił ją samą na pastwę losu. Ogromny ból serca, ból opuszczenia… Jezus udał się na Górę Kontynuuj czytanie

28. Niepokalana – moja Matka

Niepokalana. Ta, która skupia w sobie całą miłość stworzenia. Miłość Boga wyrażoną przez Stwórcę, gdy swymi palcami rzeźbił kształt świata. Ona jest całkowicie poddana Stwórcy. Wskazuje w pięknie kwaitów, gór, owoców, w zapachach swojego Stworzyciela. Tak należy czytać obecnośc Boga w stworzeniu. Nie tak jak Izrael na pustyni, Kontynuuj czytanie

27. Wypłynąć na głębiny uczuć

Uroczystość Zwiastowania. Maryja, Niepokalane poczęcie! Skupiająca w sobie całą miłość stworzenia odpowiedziała TAK na Ducha Świętego, Niepokalane poczęcie, tego który jest całą Miłoscią Trójcy. Maryja jednoczy się z Duchem tak ściśle, że sama zyskuje imię Niepokalanego Poczęcia. Jest Jedno z Bogiem. W tajemnicy Wcielenia dochodzi do tego, co Kontynuuj czytanie

26. Daj wody żywej, bym nie pragnał

W dzisejszym Słowie woda przelewa się litrami i strumieniami. Jezus woła do człowieka, daje proste polecenie jak Bóg do Adama i Ewy w Raju. A jednak historia znów się potarza. Jest ratunek – w Chrystusie. Jest uzdrowieniw w Chrystusie. To On Chrzci, to On daje wiarę, to On Kontynuuj czytanie

25. Walka z niewidzialnym wrogiem… w Ogrójcu i dziś…?

Jezus zdradzony i aresztowany w Ogrodzie. Przychodzi cała banda żołnierzy, ludzi uzbrojonych po zęby z Judaszem na czele. Jezus wie co go czeka. Chce jednak uratować tych ludzi. Chce im dać do zroumienia kim jest. Pragnie by się nawrócili. Chce wstrząsnać ich sercami i umysłami. Mówi wprost kim Kontynuuj czytanie

24. Ześlij Boże Anioła pocieszenia.

Przedziwna jest ta „Niedziela Radości” gdy wszyscy są uwięzieni w domach, pozbawieni dostępu do Eucharystii. Jestem tu i teraz. Zdrowy! Żyję! Mam co jeść! Może najmniejszy i pomijany przez innych ale wielki w oczach Boga. Na Niedzielę radości Kościół wybiera tekst o namaszczeniu Dawida. Nie ten o sprowadzeniu Kontynuuj czytanie

23. Ojciec w centrum modlitwy

Dzisiejsze Słowo w niezwykły sposób koresponduje do wydarzeń Ogrójca. Chrystus przeżywa mękę serca. Zwraca się do Ojca. U Ojca poszukuje wytchnienia w swoim przerażeniu. Poszukuje też wsparcia najbliżsyzch którzy Go opuścili i śpią. Nic nie rozumieją. Szatan potwornie atakuje Jego serce. Odstąpił na pustyni do czasu – i Kontynuuj czytanie

26. Wychowywanie uczuć

Wielki Post 2019 PORYW SERCA Uczucia potrafią wyprowadzić nas na manowce. Jakieś prze-czucie, że gdzieś tam dalej, poza moim byciu z Ojcem, jest coś ciekawszego, bardziej porywającego. Poddanie się ciekawości i poważne decyzje pod wpływem emocji. Syn marnotrawny pokazuje wszystkie te cechy. Nie jest też dobre poddawanie się Kontynuuj czytanie

25. Dwa niezwykłe serca

Wielki Post 2019 DWA SERCA Ewangelia mówi w szczególny sposób o cierpieniu dwóch serc. Serca Maryi, którego cierpienie zapowiedział prorok w dniu Ofiarowania. Serca Jezusa, którego cierpienie najsilniej objawia się w Ogrojcu. Ciekawe, gdyby przyjrzeć się tym dwom postaciom to w niezwykły sposób odnoszą się one do cierpienia Kontynuuj czytanie