30. Osądy

Dzisiejsze Słowo obfituje w opisy niesprawiedliwych i krzywdzących nieraz osądów ludzkich. Człowiek próbuje drugiego wepchać w ciasne ramy swojego projektu na świat, drugiego człowieka a nade wszystko tego jak powinien funkcjonować i diałać Bóg. Człowiek odrzuca Boga, bo nie pasuje mu w ramki i nie mieści się w Kontynuuj czytanie

29. Misterium grzechu

Chrystus po aresztowaniu w Ogrojcu, nocą zostaje zabrany prezd sąd. Posiedzenie zwołane przez tych, którzy szykują zasadzkę na Niego. Tych, którzy już znają wyrok wybierajac się na to spotkanie. Dzisiejsze Słowo opisuje to wydarzenie w niezwykły sposób. Słowa z księgi Madrości pokazują serce członków Sanchedrynu: Mylnie rozumując bezbożni Kontynuuj czytanie

31. Miłość sądzona – wyrok: NIEWINNA!

Wielki Post 2019 SŁOWO Dzisiejsze słowo w tak dobitny sposób pokazuje nastawienie Sanhedrynu. Pragnienie zgładzenia Jezusa, które nosili w sercu. Kuszenia Boga i sprawdzania, czy wstawi się za swym Synem… Mylnie rozumując bezbożni mówili sobie: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam Kontynuuj czytanie

29. Miłość się nie ubezpiecza

Wielki Post 2019 ŻYDZI PRZEŚLADOWALI JEZUSA PONIEWAŻ… Dzisiejsze Słowo niezwykle koresponduje z wydarzeniami z pałacu Kajfasza: Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko Kontynuuj czytanie

28. …i dlatego OBLUBIENICA prześladowała OBLUBIEŃCA…

Wielki Post 2019 ZA UZDROWIENIE … DONOS? Jezus uzdrawia, przestrzega chromego – wzamian ten donosi na niego i przyczynia się do prześladowania Jezusa… Słowo pokazuje go jako człowieka bardzo łaknacego przypodobać się innym ludziom. Całe życie wyizolowany przez swoje kalectwo. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. Kontynuuj czytanie