41. Hierarchia

Droga do uporządkowania życia wymaga ułożenia priorytetów życia w konkretny sposób. Część ćwiczeń z II tygodnia właśnie tego dotyczy. Szczególnie ćwiczenie o trzech stopniach pokory czy trzech parach ludzi. Piramida życia duchowego doskonale obrazuje kolejność i porządek: ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – to najważniejszy element życia chrześcijanina. Dbanie o to, Kontynuuj czytanie

73. MAGNIFICAT

TYDZIEŃ 1 Dziękczynienie. Modlitwa dziękczynna. Można się jej uczyć od Maryi – szczególnie kontemplując słowa Magnificat. Jest to jedno z najpiękniejszych dziękczynień zapisanych w Biblii. Wypowiedziane przez Tą, która jest Matką Boga, jest niezwykle blisko Boga, która jest Niepokalana, w jej ustach nie było nigdy kłamstwa, czy słów Kontynuuj czytanie

72. Pokora i dziękczynienie

TYDZIEŃ 1 Droga ku uzdrowieniu wnętrza i byciu wysłuchanym w modlitwie wiedzie przez pokorę i dziękczynienie. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje jak ogromna jest rola pokory. To szczera i pokorna modlitwa daje usprawiedliwienie: Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch Kontynuuj czytanie

71. Ogień, który powinien zapłonąć

TYDZIEŃ 1   Jako owoc pierwszego tygodnia ćwiczeń powinna pojawić się postawa pracy nad wnętrzem. Walki z grzechem i tym co do grzechu prowadzi. Badanie życia. Jedna z zasad fundamentu jest tu szczególnie przydatna. Zasada obojętności. Tak długo jestem obojętny wobec jakiejś rzeczy, jak długo nie wyjawi się, Kontynuuj czytanie

70. Komu wiele powierzono od tego wiele się wymaga

TYDZIEŃ 1 Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że ten komu wiele powierzono, powinien przynosić większy owoc. Dar ćwiczeń duchowych, dar spowiedzi, nawrócenia to ogromny dar i łaska Pana – jest także wezwaniem do większych owoców i większego wysiłku na drodze rozwoju duchowego. Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że Kontynuuj czytanie

69. Spowiedź kosztuje – ale to, co cenne, musi kosztować

TYDZIEŃ 1 Przebaczenie Boga – Jego Miłosierdzie – Jego Miłosć wymazuje nasze grzechy. Nasze grzechy nagrane na kliszy naszego życia zostaja totalnie prześwietlone przez tego, który jest Słońcem. Zostaje biały kadr. Wszystko znika i nigdy już nie będzie świadczyło przeciwko człowiekowi. Pokorne samooskarżenie przed Panem powoduje, że Pan Kontynuuj czytanie

68. O błogosławiona wino

TYDZIEŃ 1 To Bóg daje nawrócenie – to On je inicjuje i czeka na odpowiedź człowieka. On woła i wyczekuje na człowieka, bo dał nam wolność i jej nie naruszy – nie uczyni nic bez naszej zgody. On wie doskonale, że nawet miałki piasek naszej niekonsekwencji i słabości, Kontynuuj czytanie

66. Przygotowanie do spowiedzi

TYDZIEŃ 1 Owocem pierwszego tygodnia powinno być gruntowne oczysczenie serca z grzechów i głębokie nawrócenie. Spojrzenie na życie w sposób całościowy prowadzi nieraz do decyzji o spowiedzi generalnej. Czyli spowiedzi obejmującej okres od ostatniej ważnej spowiedzi. Taki dialog z Panem w konfesjonale wymaga gruntonwego przeglądu życia i dobrego Kontynuuj czytanie

65. Pieczęć wewnętrznej pewności

TYDZIEŃ 1 Ćwiczenia pierwszego tygodnia w niezwykły sposób wprowadzają w tajemnicę spowiedzi. Ćwiczenia, które pociągaję ku rozeznawaniu ciężaru grzechów całego życia w szczególny sposób prowadzą ku spowiedzi generalnej. Spowiedzi, która daje pieczęć pewności, ze wszystko, każdy cień, każda kropka czerni, która mogłaby zalegać w sercu jest stamtąd wymieciona. Kontynuuj czytanie

63. Jezus oparł proces pojednania na POKORZE

ęTYDZIEŃ 1 Prawdziwe nawrócenie. Szczere i dogłębne nawrócenie wymaga pokory jako budulca. Mówi o tym dzisiejsza ewangelia: Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Kontynuuj czytanie