30. Niewola – droga do prawdziwej wolności

Drogą do prawdziwej wolności i szczęścia jest pokora – szczytem drogi pokory jest oddanie się Bogu w niewolę Miłości. Najłtwiej jest to zrobić przez ręce Matki, która jako człowiek przeszła tą drogę i zna ją doskonale. Niezwykły kontrast między postawami pokory i pychy pokazuje prorok Sofoniasz. Cała jego Kontynuuj czytanie

Czujność

Dziś Kościół ponawia temat czujności i gotowości. Przywołuje kolejny fragment dotyczący tego tematu. Jezus pierwszym obrazem pokazuje to jak łatwo człowiek traci czujność jak potrafi popaść w rutynę. Gdyby gospodarz wiedział kiedy przyjdzie złodziej to by się na pewno przygotował. Gdyby człowiek znał datę swojej śmierci to na Kontynuuj czytanie

Rozeznawać poruszenia serca

Słowo na Wtorek 26 Listopada 2019 Jezus mówi wprost o rozeznawaniu poruszeń serca. O tym by się strzec, bo będzie się zwodzonym. Człowiek wewnętrzny powinien badać duchy i poruszenia serca, powinien być ostrożny w świecie duchowym. Powinien się ćwiczyć i poznawać narzędzia działania złych duchów, by się nie Kontynuuj czytanie