39. Z Opiekunką Słowa, w Opiekunce Słowa, przez Opiekunkę Słowa i dla Niej

Św. Ludwik przedstawia w punkcie 43. cały fundament Nabożeństwa oddania się w Najświętszą Niewolę Maryi. Proste i konkretne: Powiedziałem, że owo nabożeństwo polega na pełnieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi, przez Maryję i dla Maryi. (pkt 43. „Tajemnica Maryi” św. Ludwik) Trudno pojąć odwieczne Słowo gdy nie robi Kontynuuj czytanie

31. Ucieczka

TYDZIEŃ II Niezwykłe jest dzisiejsze Słowo Boże opisujące los Dawida. Niezwykłe gdy porówna się los Dawida z wydarzeniami z życia Jezusa. Z ucieczką Jezusa wraz z Maryją i Józefem do ziemi obcej, pogańskiej – do Egiptu. Zadziwiające jest to Słowo gdy spojrzy się na łzy Dawida na wzgórzu Kontynuuj czytanie

30. Do świątyni wkracza bezbronny i zależny Król Chwały

TYDZIEŃ II Bóg oczekiwany przez tysiące lat, wyglądany, upragniony, zapowiadany przez proroków. Świątynia w Jerozolimie ma sens ze względu na Jego przyjście. I przychodzi. Jako maleńkie dziecko an rękach Matki, jak setki innych. Przychodzi nie rozpoznany. Rozpoznaje Go dwóch ludzi którzy oczekują prawdziwie – w mocy Ducha. Rozpoznany Kontynuuj czytanie

24. Duch Święty zstąpi na Ciebie

TYDZIEŃ II Wcielenie. Wejście w ciało ludzkie Syna Bożego. Wydarzenie, do którego wracamy setki, tysiace a może miliony razy w życiu – zawsze gdy powtarzamy słowa Anioła modląc się przez wstawiennictwo Maryi – „Zdrowaś Maryjo”. Wielkie wydarzenie. Przełom w dziejach ludzkości. Spełnienie zapowiedzi Starego Testamentu. Przybywa król, potomek Kontynuuj czytanie

23. Najcudniejszy dialog Stwórcy ze stworzeniem

TYDZIEŃ II Dzisiejsze Słowo obfituje w sformułowania mówiące o rozbłyśnięciu światła w krainacz spowitych mrokiem. Tym światłem jest wcielone Słowo – Jezus Chrystus. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród Kontynuuj czytanie

22. Kontemplacja o Wcieleniu

TYDZIEŃ II Bóg w dzisiejszej Ewangelii daje uczniom polecenie, by szli na cały świat i głosili Ewangelię – Dobrą Nowinę – wszelkiemu stworzeniu. Dobra Nowina dotyczy przyjścia Boga na ten świat – Mesjasza – który odkupił ludzkość. To przyjście, początek Jego obecności w ludzkiej postaci, zaczął się w Kontynuuj czytanie

Wiara, pokora i wypełnienie misji pozwala Go rozpoznać

Słowo na 19 Stycznia 2020 Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą Kontynuuj czytanie

14. To jest ten czas – sprawy ludzkie łączą się z bożymi

TYDZIEŃ 1 Modlitwa. Dialog z Bogiem. Romowa. Jedną z dróg modlitwy jest medytacja biblijna, która ma swoje etapy. Zaczyna się od przygotowania wnętrza człowieka, bo Bóg zawsze jest gotów do dialogu. Modlitwa ma zmieniać człowieka, a nie Boga, dlatego to serce człowieka musi być otwarte  gotowe do zmiany. Kontynuuj czytanie

13. Ty Jesteś, który Jesteś, spraw bym ja był tym, którego nie ma…

TYDZIEŃ 1 Modlitwa – Konstytucja o Bożym Objawieniu opisze ją tak: „Modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma Świętego, by było ono rozmową między Bogiem, a człowiekiem, gdyż do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi (św Ambroży)” To Biblia jest źródłem tego ognia. Ona Kontynuuj czytanie

12. Kochać milcząco

TYDZIEŃ 1 Modlitwa chrześcijańska bywa różnie nazywana: Chrześcijański wschód powie o PRZEBYWANIU z Bogiem Chrześcijański zachód postawi zaś na DIALOG z Bogiem Różne też definicje modlitwy podawali jej mistrzowie – święci: Jan Vianney – JEDNOŚĆ z Bogiem Karol de Foucauld – myślenie o Bogu z MIŁOŚCIĄ Teresa z Kontynuuj czytanie