WP21.11 Doskonali jak Ojciec

„Panie, Boże Wszechmogący, Ty Jesteś, który Jestes, spraw bym się w Tobie zanurzył i zjednoczył bez reszty, tak bym Ja był tym którego Nie ma – byś był tylko Ty” Kim jest człowiek? Po co żyć? Jaki jest sens ludzkiego życia? Tysiące ludzi w polsce, tysiace dzieci w Kontynuuj czytanie

01. współ-STWARZANIE świata

TYDZIEŃ II Zgodnie z Fundamentem I tygodnia – Bóg stoi w centrum wszystkiego. On jest też celem i sensem całego stworzenia. On też ma najlepszą drogę dla każdego człowieka i na nią posyła. Po środku całego stworzenia stoi ON – CHRYSTUS – SYN BOŻY bo On był wzorcem Kontynuuj czytanie