48. Mesjasz walczący

TYDZIEŃ II Jezus walczy na różne sposoby z pokusami szatana. W kuszeniu na pustyni widać bardzo zdecydowaną i bezpośrednią walkę. Jezus krótko i stanowczo ucina rozmowę używając Słowa Boga. Nie wchodzi w dywagacje, dyskusje i dialogi. Niezwykłe jest to, że Jezus słyszy pokusy nawet od tych, którzy są Kontynuuj czytanie

3. Pustynia czyli krzyż

TYDZIEŃ 1 Pustynia – przestrzeń śmierci, bez wody, niebezpieczna, zabijająca, ta właśnie przestrzeń, to miejsce staje się drogą do błogosławieństwa. Do oczyszczenia serca i usłyszenia głosu Boga. Takie cechy ma też krzyż – droga kaźni, najsroższa z kar, symbol śmierci, upokorzenia, który staje się drogą ku Zbawieniu. Na Kontynuuj czytanie

61. O tyle o ile…

FUNDAMENT Św Ignacy nie zatrzymuje się tylko na samym celu. W Fundamencie pokazuje 3 podstawowe narzędzia dla życia duchowego. Trzy drogi pozwalające na rozwój i wzrost w życiu duchowym. Pierwsza z tych zasad mówi o używaniu rzeczy materialnych w życiu:   Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Kontynuuj czytanie

52. Być wolnym od materii, będąc zanurzonym w materii…

FUNDAMENT Słowo pokazuje obraz Boga Miłości. Słowo pokazuje też sens istnienia człowieka jako odpowiedzi na Miłość. Jaki jest zatem sens całego pozostałego stworzenia…? Odpowiedź na to pytanie ejst ważna, bo człowiek jest silnie związany, jest zanurzony w świecie materii, jest też istotą związaną ze światem duchowym. Człowiek jest Kontynuuj czytanie