11. Dzieło stwarzania trwa nadal

Bóg od początku posyła swe tchnienie Ducha Świętego, by stwarzał. Bóg jest dynamiczny, żywy, stwórczy. To szatan nie jest twórczy żyje cięgle w tych samych schematach i wciąż używa tego samego sposobu kuszenia człowieka. Bóg natomiast jest twórczy. Pokazuje to w stworzeniu. Ciągle kreuje. Cięgle nowe stworzenia, istoty, Kontynuuj czytanie

Kocham

 Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe” [… ]Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść”. Łk 14, 17. 20 Wydaje mi się, że jest to jedno z najcięższych możliwych starć w naszym życiu. Po jednej stronie Kontynuuj czytanie

Nawrócenie albo śmierć

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Kontynuuj czytanie