WP21.3 Trwać w łasce chwili i miejsca

Wejście na ścieżkę przez pustynię. Exodus do którego zaprasza Wielki Post. Droga 40 dni to WALKA. U początku trzeba zrozumieć na czym ta walka będzie polegała. Jezus wyszedł na pustynię i Ewangelia opisuje Go walczącego na pustyni. Post, modlitwa i wyrzeczenia a następnie walka w przestrzeni ducha. Walka Kontynuuj czytanie

40. Tu jest coś więcej niż Salomon

TYDZIEŃ II Dzisiejsze I czytanie w niezwykły sposób pokazuje dwa sztandary w sercu człowieka. Przedstawia ono Salomona, do którego rzybywa królowa z Saby. Kobieta która usłyszała plotki o mądrości, bogactwie i niezwykłej osobowosci Salomona. Jak sama powie, zazwyczaj plotki bywają przesadzone, dlatego sama postanowiła sprawdzić jak jest na Kontynuuj czytanie

70. Komu wiele powierzono od tego wiele się wymaga

TYDZIEŃ 1 Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że ten komu wiele powierzono, powinien przynosić większy owoc. Dar ćwiczeń duchowych, dar spowiedzi, nawrócenia to ogromny dar i łaska Pana – jest także wezwaniem do większych owoców i większego wysiłku na drodze rozwoju duchowego. Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że Kontynuuj czytanie

7. Wyobraźnia – potrafi poprowadzić na manowce duchowości

TYDZIEŃ 1 Być w chwili obecnej, z pełną świadomością. Być swym sercem tam gdzie jestem. To jest cel pracy duchowej i ćwiczeń duchowych. Szatan chce zrobić wszystko by nas wystraszyć lub wnęcić z tej chwili pozbawiając łaski chwili i łaski wydarzenia. Nie ma dostępu do naszych myśli ale Kontynuuj czytanie

15. Życie to ciągłe trwanie na froncie

FUNDAMENT KUSZENIA Szatan na wszelkie sposoby próbuje człowieka wyciągnać z TU i TERAZ. Z trwania w bliskości Boga. Robi to: NĘCĄC CZŁOWIEKA – czego to ja nie dokonam w przyszłości!!? Niektóre rzecy tak mocno mnie pociągją. Cóż to będzie wspaniałego ze mną w przyszłości. Jakich niezwykłych rzeczy dokonam…! Kontynuuj czytanie

14. Być TU i TERAZ – tylko i aż tyle potrzeba…

FUNDAMENT Bóg udziela łaski człowiekowi w konkretnym czasie i miejscu, dlatego trzeba nam być tu i teraz (hodie) i nie dać się szatanowi ani wystraszyć przeszłością przed zrobieniem kroku w przód, ani też wyciągnąć w świat wyobrażeń o przyszłości. Bóg ma władzę nad czasem – do niego należy Kontynuuj czytanie

13. Każda rzecz ma swój czas

FUNDAMENT ŻYCIE WEWNĘTRZNE Życie wewnętrzne to nieustanna walka to ciągle wybory między dobrem i złem. Opieranie się pokusom. Wojna odbywa się w głębinach ludzkiego serca. Prawdziwy front walki dobra ze złem nie jest w świecie, nie jest w nowoczesnych krucjatach, na które wyruszają chrześcijanie. Prawdziwa linia demarkacyj na Kontynuuj czytanie