58. Jałmużna – wyraz radości obdarowanego

Kapłan modlacy się i wstawiajacy za Abrahamem wita swego zwycięzkiego przywódcę po powrocie z wygranej botwy. Abraham zaś świadom tego, że bez pomocy Boga nie mógłby wygrać daje kapłanowi dziesięcinę. Dzieli się zwycięztwem i łupem. Autor listu do Hebrajczyków porównuje tego kapłąna do Jezusa. Król sprawiedliwosci, Szalemu, król Kontynuuj czytanie

34. Matka, która przygotowuje dzieci na ważne spotkanie

Jak mało znaczy to co mam i posiadam. Zwłaszcza oczy ludzi mogą błędnie rozumieć i oceniać moją osobę. Tak mocno pokazuje to dzisiejsza Ewangelia i dzisiejsze postaci. Ewangelia pisze o Zachariaszu i Elżbiecie, że byli sprawidliwi i wierni Bogu, a jednak ludność tamtego terenu widziała w nich wielkich Kontynuuj czytanie

Odrzucić najważniejsze zaproszenie życia

Słowo na 5 Listopada 2019: Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym”. Jezus mu odpowiedział: „Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, bo już Kontynuuj czytanie

6. Łaska chwili i łaska wydarzenia

TYDZIEŃ 1 Bóg działa w czasie. Daje człowiekowi łaskę chwili. Dar potrzebne mu do przetrwania trudności które go spotykają. Siłę. Nie znaczy to, że człowiek ma nic nie planować ani też niczego nie wspominać. Chodzi o to by nie żyć strachami przeszłości nie podejmując żadnego ryzyka teraz. Chodzi Kontynuuj czytanie

61. O tyle o ile…

FUNDAMENT Św Ignacy nie zatrzymuje się tylko na samym celu. W Fundamencie pokazuje 3 podstawowe narzędzia dla życia duchowego. Trzy drogi pozwalające na rozwój i wzrost w życiu duchowym. Pierwsza z tych zasad mówi o używaniu rzeczy materialnych w życiu:   Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Kontynuuj czytanie

60. Niewypowiedziana godność!

FUNDAMENT CEL – to chwała Boga. Św Ireneusz powie: „Chwałą człowieka jest Bóg, zaś chwałą Boga jest ŻYWY człowiek. Żeby człowiek żył, rozwijał się i był szczęśliwy.” Człowiek jest adresatem i odbiorcą wszystkich Bożych działań na Ziemi. Bóg jest w centrum Wszechświata, a adresuje swoje drogi, plany, działania Kontynuuj czytanie