WP21.12 Człowieczeństwo spełnione

Tylko Miłość to odpowiedź na wołanie Stwórcy – wołanie które wciąż się rozlega, które wprawia dusze w drżenie, ogromne pragnienie odpowiedzi. Jedyne co może tą odpowiedź zablokować to ludzka wolna wola… Miłować chcemy w pełni, całym sobą, a Bóg z drugiej strony pragnie zaślubin z nami. Bo Miłość Kontynuuj czytanie

44. Chleb z Nieba

Kościół zaczyna się rozprzestrzeniać na świat – Zesłanie Ducha Świętego było tym elementem wyzwalającym. Trójca w pełni. Najpierw Ojciec mówił do Narodu przez proroków, potem Syn przyszedł na świat by wreszcie zstąpił DUch Święty by napełnić wszystkich ochrzczonych swoją obecnością i zanieść płomień wiary na cały świat. Duch Kontynuuj czytanie

22. Kontemplacja o Wcieleniu

TYDZIEŃ II Bóg w dzisiejszej Ewangelii daje uczniom polecenie, by szli na cały świat i głosili Ewangelię – Dobrą Nowinę – wszelkiemu stworzeniu. Dobra Nowina dotyczy przyjścia Boga na ten świat – Mesjasza – który odkupił ludzkość. To przyjście, początek Jego obecności w ludzkiej postaci, zaczął się w Kontynuuj czytanie

Zadać pytanie Jezusowi…?

Słowo na Sobotę 23 Listopada 2019 Dziś do Jezusa przychodzą saduceusze. Nie wierzą w Zmartwychwstanie. Starają się podać Jezusowi logiczne argumenty. Ale z drugiej strony nie zaprzeczają nimi istnieniu Zmartwychwstania. Zadają trudne pytanie, na które sami nie znają odpowiedzi. Najważniejsze jest to, że przyszli do Jezusa po Słowo Kontynuuj czytanie

Odrzucić najważniejsze zaproszenie życia

Słowo na 5 Listopada 2019: Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym”. Jezus mu odpowiedział: „Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, bo już Kontynuuj czytanie

49. Człowiek – wielkie możliwości – dwie drogi

FUNDAMENT Kim jest człowiek? Co kryje się  w człowieku? Wszędzie mówi się o ogromnych możliwościach człowieka. O potencjale osoby ludzkiej. Człowiek ma potencjał w dwie strony. Z jednej strony może zostać geniuszem świętości, z drugiej strony może dojść do bycia geniuszem zbrodni. Może pójść drogą rozwoju pozytywnego lub Kontynuuj czytanie

43. Przeogromne jest powołanie człowieka

FUNDAMENT CZŁOWIEK …. Człowiek nosi w sobie nadzieję miłowania, która spełnia się w pełniw  Bogu. Dlatego też wszystko, co ciągnie od Boga jest drogą nieszczęścia, klęski i rozpaczy… Człowiek co chilę odpowiada Bogu „TAK” lub „NIE”. Nie ma nic obojętnego w naszym życiu. Każdy gest, każde uderzenie serca, Kontynuuj czytanie

42. Ktokolwiek przykłada rękę do pługa…

FUNDAMENT Każdy człowiek wydaje z głębi swego wnętrza krzyk miłości – wielkie wołanie o Miłość. Wołanie, które nie zostanie zaspokojone aż do przejścia na drugą stronę – spotkania z Nieskońćzoną Miłością. Człowiek za życia jest ciągle w pielgrzymiej drodze. Nie ma gdzie głowy położyć, nie ma gdzie się Kontynuuj czytanie