Gorliwość

Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska.. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie” J 2, 16b – 17 Dzisiejszej Ewangelii nie można rozważać rozdzielając te dwa wersety. Kondycja kościoła, w Polsce i w Europie, jest tragiczna. Ostatnie wydarzenia, Kontynuuj czytanie

Ogień

Jezus dziś mówi, że przyszedł rzucić ogień na ziemię. Ogień który ma zapłonąć. Jezu pragnie by ten ogień zapłonął. Mówi o chrzcie – chrzcie krwi w krzyżu. Ogień – to ogień Miłości, Ogień Ducha Świętego. Ogień, który będzie rozpalany przez sakramenty. A Sakramenty rodzą się z krzyża. Krzyża, Kontynuuj czytanie

Jaki ogień podsycamy?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje Kontynuuj czytanie

71. Ogień, który powinien zapłonąć

TYDZIEŃ 1   Jako owoc pierwszego tygodnia ćwiczeń powinna pojawić się postawa pracy nad wnętrzem. Walki z grzechem i tym co do grzechu prowadzi. Badanie życia. Jedna z zasad fundamentu jest tu szczególnie przydatna. Zasada obojętności. Tak długo jestem obojętny wobec jakiejś rzeczy, jak długo nie wyjawi się, Kontynuuj czytanie

13. Ty Jesteś, który Jesteś, spraw bym ja był tym, którego nie ma…

TYDZIEŃ 1 Modlitwa – Konstytucja o Bożym Objawieniu opisze ją tak: „Modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma Świętego, by było ono rozmową między Bogiem, a człowiekiem, gdyż do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi (św Ambroży)” To Biblia jest źródłem tego ognia. Ona Kontynuuj czytanie

Mały płomyk prowadzący do pożaru na Ziemi

Wielkanoc 2019 SŁOWO Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i Kontynuuj czytanie