Prawdziwa świątynia

 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty Kontynuuj czytanie

Gorliwość

Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska.. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie” J 2, 16b – 17 Dzisiejszej Ewangelii nie można rozważać rozdzielając te dwa wersety. Kondycja kościoła, w Polsce i w Europie, jest tragiczna. Ostatnie wydarzenia, Kontynuuj czytanie

50. Arka wniesiona do świątyni

Izrael miał śwą swiatynię. Święte świętych. Jezus w dzisiejszej Ewangelii ostrega przed przysięganiem na świętości. Przed wykorzystywaniem Świątyni Boga, Jego tronu jako elementu przysięg. Izrael wiedział, że przysięga na Imię Boga wiązała człowieka na całe życie a nawet miałą swe efekty w wieczności. Dlatego dla obejścia tego typu Kontynuuj czytanie

33. Wolę wpaść w ręce Pana…

TYDZIEŃ II Być w domu Ojca. Wpaść w ręce Ojca. W dzisiejszym pierwszym czytaniu Dawid poleca zliczyć wojowników Izraela i Judy. Tłumacz mówi o policzeniu ludności, jednak w tamtych czasach królowie zalecali przeliczenie ludzi zdolnych do walki. Dlatego w raporcie słyszymy o ludziach zdolnych do walki. Takie działanie Kontynuuj czytanie

Rozeznawać poruszenia serca

Słowo na Wtorek 26 Listopada 2019 Jezus mówi wprost o rozeznawaniu poruszeń serca. O tym by się strzec, bo będzie się zwodzonym. Człowiek wewnętrzny powinien badać duchy i poruszenia serca, powinien być ostrożny w świecie duchowym. Powinien się ćwiczyć i poznawać narzędzia działania złych duchów, by się nie Kontynuuj czytanie

Dialog zamiast przekupstwa

Słowo na 22 Listopada 2019 Jezus jest w Jeruzalem. Niedługo rozpocznie się jego droga Paschy. Ukazuje swą gorliwość o dom Ojca. Pragnie Miłości, pragnie odpowiedzi miłości od ludzi. Tymczasem otoczenie świątyni proponuje metody „przekupienia” Boga za pieniądze, za odpowiednią walutę, czy ofiarę. Tu nie ma dialogu ale jest Kontynuuj czytanie

Pogranicze

Słowo na 13 Listopada 2019 Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami”. Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. Kontynuuj czytanie

Boga nie da się przekupić

Słowo na 9 Listopada 2019 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, Kontynuuj czytanie