19. Nie przeszkoda, a najlepsza droga

Bóg stworzył Maryję dla Siebie. Jej przemienienie w Bogu daleko bardziej przewyższa przemienienie jakiegokolwiek Apostoła. Ona przyszła na świat powołana do tego by była NIEPOKALANĄ grzechem, by była MATKĄ JEZUSA. Jezusa, którego zapowiada dziś Izajasz. Dzisiejsze czytanie możnaby odnieść do każdego człowieka. Kady jest powołany, wybrany, chciany przez Kontynuuj czytanie

Nie objawiły ci tego ciało i krew

Jezus zadaje dziś bardzo ważne pytania swoim Apostołom. Kieruje je jednak także do każdego z nas. Najpierw:„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. Innymi słowy, czy jesteś świadom tego, jak świat postrzega Jezusa, jak Twoje otoczenie postrzega wiarę, jaki ma do niej stosunek. Dziś w telewizji czy internecie można Kontynuuj czytanie

27. Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś!

Tomasz. Nie było go w wieczerniku w Niedizelę zmartwychwstania b chodizł własnymi drogami. Na świadectwo Apostołów odpowiedzieł wieloma warunkami, które mają się spełnić, by on uwierzył… Chce więcej i więcej i to na swoich warunkach. Mój plan, mój zamysł, moje warunki, …. Bóg skrojony na moje potrzeby i Kontynuuj czytanie

30. Osądy

Dzisiejsze Słowo obfituje w opisy niesprawiedliwych i krzywdzących nieraz osądów ludzkich. Człowiek próbuje drugiego wepchać w ciasne ramy swojego projektu na świat, drugiego człowieka a nade wszystko tego jak powinien funkcjonować i diałać Bóg. Człowiek odrzuca Boga, bo nie pasuje mu w ramki i nie mieści się w Kontynuuj czytanie

22. Droga ku JEDNOŚCI

ŻYCIE W WIERZE: OBJAWIENIE OJCA prowadzi ku WIERZE. WIARA realizowana w CZYNIE prowadzi do UŚWIĘCENIA W PRAWDZIE. PRAWDA zaś jest drogą do OJCA na wieczność. DZIAŁANIE ZŁEGO: Zamazywanie, zasłanianie OBJAWIENIA OJCA. Prowadzenie do WĄTPLIWOŚCI, podsycanie ich i prowadzenie ku NIEWIERZE. Te zaś prowadzą do życia w ZAKŁAMANIU. ZAKŁAMANIE Kontynuuj czytanie

65. Pieczęć wewnętrznej pewności

TYDZIEŃ 1 Ćwiczenia pierwszego tygodnia w niezwykły sposób wprowadzają w tajemnicę spowiedzi. Ćwiczenia, które pociągaję ku rozeznawaniu ciężaru grzechów całego życia w szczególny sposób prowadzą ku spowiedzi generalnej. Spowiedzi, która daje pieczęć pewności, ze wszystko, każdy cień, każda kropka czerni, która mogłaby zalegać w sercu jest stamtąd wymieciona. Kontynuuj czytanie

39. Miłość nie jest kochana

TYDZIEŃ 1 Człowiek wobec Miłości pokornieje. Choćby nie wiadomo jak silny, gdy stanie wobec miłości do drugiej osoby, musi uznać jej wolność wyborów. Prawdziwa miłość daje drugiej osobie wolność odpowiedzi – prawo do odpowiedzenia na miłość „tak” lub „nie”. Nic się wówczas nie liczy. To jak oświadczyny. Staje Kontynuuj czytanie

48. Miłość nie jest kochana

FUNDAMENT Bóg woła człowieka  – Kocham Cię! Odpowiedz mi! Konstytucja o Bożym Objawieniu mówi, że Bóg dokoła Wcielenia by objawić się jeszcze bardziej człowiekowi. Ponadto przez to objawienie dał jeszcze większy dostęp do Siebie poprzez Syna. Pokazał, że człowiek może stać się uczestnikiem boskiej natury. Bóg w osobie Kontynuuj czytanie

28. …i dlatego OBLUBIENICA prześladowała OBLUBIEŃCA…

Wielki Post 2019 ZA UZDROWIENIE … DONOS? Jezus uzdrawia, przestrzega chromego – wzamian ten donosi na niego i przyczynia się do prześladowania Jezusa… Słowo pokazuje go jako człowieka bardzo łaknacego przypodobać się innym ludziom. Całe życie wyizolowany przez swoje kalectwo. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. Kontynuuj czytanie