Dosyć wyrywania chwastów

Kiedy czytam komentarze katolików, że obecne „czystki” w Kościele są czymś korzystnym i słusznym, ponieważ „oddzielają ziarno od chwastów”, jest mi przykro. Zawsze w takim momencie mam przed oczami „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginicie” (Łk 13, 2). Nie potrafię przejść wobec tego obojętnie. Plewy będą oddzielone Kontynuuj czytanie

28. Nad jeziorem galilejskim

Powiedz moim uczniom, żeby udali się do galilei, tam Mnie spotkają. (por Mt 28,7) Jezus zamyka – jak wielką klamrą – swoją działalność w widzialnej postaci na Ziemi. Zaczął od powołąnia Apostołów w Galilei. Przeywał z nimi przez 3 lata i teraz z powrotem wzywa ich do Galilei Kontynuuj czytanie

31. Radość nawrócenia

TYDZIEŃ 1 Nawrócenie daje radość. Z Chrystusem przychodzi pokój, światło, miłość, dobra nowina. Nawracanie się i pokuta to proces pdłen wysiłku – proces trudny. Często bolesny. Jednakże jego finał jest niezwykły i radosny. Zwieńczeniem jest radość Ewangelii. W samej pokucie i nawróceniu już są rysy radości. Bo człowiek Kontynuuj czytanie

9. Odpowiedzieć na obecność Boga swoją dziecięcą obecnością

TYDZIEŃ I Jezus jest obecny, Bóg jest obecny. Trzeba podjąć pracę wewnętrzną by potrafić dostrzegać tą rzeczywistość za zasłoną codzienności. Niezwykła obecność Boga zaznaczyła się w osobie Jezus Chrystusa – z cudzie Wcielenia. Poprzez swoje człowieczeństwo, swą obecność, Jezus dał się oprawcom – nam – grzesznikom. Tak samo Kontynuuj czytanie

40. Po co żyć?

FUNDAMENT Jaki jest sens i cel ludzkiego życia? To kolejne pytanie które trzeba sobie zadać po tym jak zapyta się o naturę Boga. Największą klęską jest rozpacz – życie w bezsensie. Do tego prowadzi szatan, do tego chce doprowadzić człowieka w ostatnich chwilach życia. Do odrzucenia Miłosierdzia Boga, Kontynuuj czytanie

10. Do RAJU idzie się przez rozległe pustkowia

FUNDAMENT Gdy człowiek się otworzy na głos Jezusa, jest potem ciągnięty na głębiny. Przychodzi czas uwalniania. Kroczenia ku wolności od rzeczy, które zagłuszają głos Boga, które zniewalają, powodują przywiązania i niewolę człowieka. Żeby zrozumieć, jak różne rzeczy materialne, jak rzeczy i relacje codzienne związują nam ręce trzeba się Kontynuuj czytanie