WP21.16 Abraham

Abraham nazywany jest Ojcem Wierzących. JEst swoistym wzorcem wiary. W Jego życiu widać etapy rozwoju wiary. Dzieło zbawcze jest dostępne dla człowieka tylko przez wiarę – właśnie poprzez drogę wiary. Ab – Abbba – Abraham – w jego iminiu ukryte jest słowo Ojciec – bo Abraham stał się Kontynuuj czytanie

21. Korzenie z których wyrósł Jezus

Dziś Słowo mówi bardzo wiele o korzeniach z których wyrósł Jezus. Jako Król z dziedzictwa największego z okresu królów – Dawida. Jako Arcykapłan i PRorok z okresu największego z PAtriarchów – Abrahama. Jako człowiek posiadający konkretne cechy wychowany przez Józefa. To Józef przekazał mu etos pracy, pokazał wzorzec Kontynuuj czytanie

5. Widzieć poza…

Wiara to wejście poza zasłonę tego co widzialne i wejscie w próbę. Bóg chce mieć przy sobie Współtwórcę – człowieka – a nie żebraka. Chce by człowiek wychodził na pustynię, zdecydowanie walczył z pokusami, bez wchodzenia w najmneijszą dyskusję z szatanem. Żeby współkreował siebie. Ojcem wiary nazywamy Abrahama. Kontynuuj czytanie