WP21.16 Abraham

Abraham nazywany jest Ojcem Wierzących. JEst swoistym wzorcem wiary. W Jego życiu widać etapy rozwoju wiary. Dzieło zbawcze jest dostępne dla człowieka tylko przez wiarę – właśnie poprzez drogę wiary. Ab – Abbba – Abraham – w jego iminiu ukryte jest słowo Ojciec – bo Abraham stał się Kontynuuj czytanie

C jak cierpliwość (Rdz 28, 15)

„Radość nie rodzi się z przetrzymania cierpienia, lecz radością już jest to, co pozwala to cierpienie przyjąć (…) Zachować cierpliwość i nie rozgniewać się można tylko dzięki radosnej pewności, że Bóg nas akceptuje i obdarza swoją miłością”. (Traktat św. Franciszka „O prawdziwej i doskonałej radości”)

Mąż skargi

Być jak Chrystus… Być jak wzorzec, bo On jest wzorem duchowowści działania, wzorem drogi do Ojca. On nikomu nie złorzeczył, nigdy nie skłamał, wręcz przeciwnie kochał, służył, pomagał. A jednak złorzeczono Mu, walczono z Nim, bito Go, opluwano, przygotowywano zasadzki. Jezus Chrystus i Krzyż Chrystusa był i będzie Kontynuuj czytanie

53. Radość Syjonu

Maryja – Matka Kościoła. Ta, która była zapowiadana od wieków. Księga Sofoniasza zwiera Słowa wzywające do wielkiej radości Córę Syjonu, Córę Jeruzalem. Wzywające do radości cały świat. Powodem jest przyjście Króla Izraela. Uwolnienie! Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Kontynuuj czytanie

21. Korzenie z których wyrósł Jezus

Dziś Słowo mówi bardzo wiele o korzeniach z których wyrósł Jezus. Jako Król z dziedzictwa największego z okresu królów – Dawida. Jako Arcykapłan i PRorok z okresu największego z PAtriarchów – Abrahama. Jako człowiek posiadający konkretne cechy wychowany przez Józefa. To Józef przekazał mu etos pracy, pokazał wzorzec Kontynuuj czytanie

6. Wiara bez sprzeczności jest podejrzana

Jezus uczy nas dziś modlitwy. Rozmowy z Niewidzialnym. Wypowiadania słów do Boga, gdy w zasadzie nif fizycznie nie słyszymy. A Jednak ON cały czas woła WYJDŹ! Wyjdź poza granice swego serca. ON cały czas daje niesamowite obietnice – tysiąckroć przekraczajace nasze najśmielsze wyobrażenia. Obiecuje i wzywa WYJDŹ. Prosimy, Kontynuuj czytanie

5. Widzieć poza…

Wiara to wejście poza zasłonę tego co widzialne i wejscie w próbę. Bóg chce mieć przy sobie Współtwórcę – człowieka – a nie żebraka. Chce by człowiek wychodził na pustynię, zdecydowanie walczył z pokusami, bez wchodzenia w najmneijszą dyskusję z szatanem. Żeby współkreował siebie. Ojcem wiary nazywamy Abrahama. Kontynuuj czytanie

Bóg przy studni zwątpienia…

Obiecałam kiedyś (sama nie wiem czy bardziej sobie, czy Bogu), że będę spisywać momenty, kiedy Bóg potwierdza… Potwierdza złożone w sercu obietnice, potwierdza swoją miłość, potwierdza mnie, jako kobietę, jaką chciałabym być i potwierdza mnie, jako kobietę, którą on powołał i… to, do czego powołał. Dlatego ten dzisiejszy Kontynuuj czytanie

10. Do RAJU idzie się przez rozległe pustkowia

FUNDAMENT Gdy człowiek się otworzy na głos Jezusa, jest potem ciągnięty na głębiny. Przychodzi czas uwalniania. Kroczenia ku wolności od rzeczy, które zagłuszają głos Boga, które zniewalają, powodują przywiązania i niewolę człowieka. Żeby zrozumieć, jak różne rzeczy materialne, jak rzeczy i relacje codzienne związują nam ręce trzeba się Kontynuuj czytanie