WP21.30 Miłość opluta

Cała droga paschy Pana streszcza się w Eucharystii. Tu wszystko ma swój cel, źródła i sens. A człowiek, który widzi cel i sens jest szczęśliwy i spokojny. Wie dokąd zmierza. Gdyby nawet szedł przez trud i cierpienia wie, że tam gdzieś na końcu tej trudnej drogi krzyża jest Kontynuuj czytanie

Antywartości źródłem szczęścia

Szczęśliwi są ci, którzy są: ubodzy, głodujący, wylewający łzy, znienawidzeni, odrzuceni, zelżeni, Zaś biada: bogaczom, sytym, wesołkowatym, tym, którzy są chwaleni i ubóstwiani Jezus wymiania błogosławieństwa. Pokazuje że cierpienie W JEGO IMIĘ, DLA JEGO imienia jest drogą do szczęścia. Zaś chwała podszyta pychą i bałwochwalstwem jest drogą ku Kontynuuj czytanie

31. Ciemnica

Po osądzeniu Pana przed Kajfaszem wtrącono go do więzienia w pałacu Kajfasa do tak zwanej ciemnicy. Do piwnicy pałącu bez okien. Piwnicy, w której skazańcy nieraz spędzali długie lata. Miejsca, gdzie strażnicy Arcykapłana wyżywali się w zwierzęcy nieraz sposób na skazańcach. Nieraz chcąc się przypodobać swoim możnowładcom – Kontynuuj czytanie

Źródła szczęścia

Rozdział 5 Ewangelii wg św. Mateusza GÓRA PRZYMIERZA Bóg gdy chciał zawrzeć z człowiekiem przymierze wybierał górę. Przemawiał do serca człowieka na górze. Mówił do Mojżesza na górze, gdy tłumy stały u jej podnóża. Bóg zawarł przymierze z narodem wybranym. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy Kontynuuj czytanie