Pragnę religii i boję się religii

Boję się ludzi, którzy zbyt odważnie uważają się za powołanych do egzekwowania Bożego Prawa. Kiedyś często w kompetencje Wszechmocnego wchodzili przedstawiciele instytucjonalnego katolicyzmu, którym wydawało się, że ich wola jest Jego wolą. Zadawali cierpienia innym, tłumacząc sobie, że są tylko karzącą ręką Stwórcy. Dziś ich potomkowie ograniczają się Kontynuuj czytanie

WP21.9 Kim On jest

Kim jest Bóg? Skąd i dokąd zmierza świat? Jakie są źródła wydarzeń i cel wielu wydarzeń które nas spotykają? Po co wszystko istnieje? To pytania które dotykaja każdego z nas. Dziś Słowo opisuje Esterę, która zadaje podobne pytania… Zadaje je samemu Bogu! I otrzymuje Jego odpowiedź. Niezwykła jest Kontynuuj czytanie

Dobroć Boża w stworzeniu świata

Bóg jest nieskończoną dobrocią. Ta dobroć przejawia się we wszystkich Jego dziełach i jest tak ogromna, że nigdy nie wyczerpiemy tego tematu. Spróbujmy więc zatrzymać się chociaż na jednym wątku – weźmy na przykład dzieło stworzenia. Biblijny opis stworzenia świata kończy się słowami: A Bóg widział, że wszystko, Kontynuuj czytanie