56. Pan Młody przyjdzie z powrotem

Bóg działa w czasie. Wyznacza czas swego przyjscia poprzez Wcielenie, przyszedł w konkretnym momencie do Izraela. Każdy z Apostołów, akżdy z ludzi tam żyjacych miał szansę za Nim pójśc i w Niego uwierzyć. Każdy mógł też w swej wolności Go odrzucić i przyłożyć rękę do odrzucenia i ukrzyżowania. Kontynuuj czytanie

39. Czekajac na Ducha w bólach rodzenia

Słowo: Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, Kontynuuj czytanie

41. Czujna modlitwa i wierność do końca

TYDZIEŃ II Dzisiejsze Słowo w niezwykły sposób pokazuje dwie postawy które pozwalają trwać w obozie Chrystusa pod sztandarem krzyża. Jedna z tych postaw to wytrwałość. Wytrwać przy Bogu, przy JEgo obietnicach. SAlomon otrzymał neizwykłe dary i obietnice od Boga. Bóg wysłuchał jego pokornej modlitwy o mądrość. Dał Salomonowi Kontynuuj czytanie

12. Gdy zsyła pokusę, to pokazuje też metodę walki

FUNDAMENT Izrael szedł przez pustynię. Ludzie różnie reagowali na to doświadczenie. Część odeszła od Boga na różne sposoby. Niewielu pozostało wiernych. Pustynia w moim życiu to realne doświadczenie, realna próba. To nie ćwiczenia, z których można sobie spokojnie wrócić. Pustynia jest prawdziwa i można na niej zginąć. Stracić Kontynuuj czytanie