WP21.14 Cel

Fundament ćwiczeń duchowych pokazuje jak wrócić do Raju. Co jest celem człowieka i jakie są drogi do osiągniecia tego celu – jakie są metody. Człowiek musi widzieć cel. Musi mieć go przed oczami – inaczej się załamie. Zawróci z drogi. Podda się. A próby przyjdą. Wiele prób. Wiele Kontynuuj czytanie

58. Zasada podstawowa

FUNDAMENT Przejście przez poprzednie 57 rozważań bazujących na uwagach wstępnych Ignacego Loyoli oraz na Kerygmacie pozwala zbudować solidne podstawy do podjęcia drogi rozwoju duchowego. By pójść wgłąb trzeba bowiem mieć właściwe nastawienie wewnętrzne. Trzeba tego chcieć – wybrać podróż ku głębi – człowiek jest wolny – Bóg nigdy Kontynuuj czytanie