After life, czyli sen o Lewym, a potem Binoche, Nikoś, Piłat

To uczucie, gdy obudził mnie bardzo dziwny sen (o godzinie 3.10). Był taki żywy i tak plastyczny! I był tam Robert Lewandowski:) Ale po przebudzeniu czułem spory ciężar smutku. Pamiętam, że usiadłem skonsternowany na łóżku i wówczas przypomniał mi się piękny film, z Juliette Binoche i Johnnym Deppem Kontynuuj czytanie

WP21.14 Cel

Fundament ćwiczeń duchowych pokazuje jak wrócić do Raju. Co jest celem człowieka i jakie są drogi do osiągniecia tego celu – jakie są metody. Człowiek musi widzieć cel. Musi mieć go przed oczami – inaczej się załamie. Zawróci z drogi. Podda się. A próby przyjdą. Wiele prób. Wiele Kontynuuj czytanie

02. Cel to świętość

Jakie jest najgłębsze pragnienei człowieczeństwa? Co jest celem do którego dąży każdy człowiek? Co to znaczy, że jestem na obraz i podobieństwo Boga? Co ta prawda o mnie mówi? Kim jest człowiek? Punk 3. Tajemnicy Maryi św. Ludwika mówi o podstawowym powółaniu duszy. DUSZA – element duchowy, niewidzialny Kontynuuj czytanie

W gorącej wodzie kąpani

Dzisiejsze słowo – zarówno to z listu do Efezjan, jak i przypowieści Jezusa mowią o tym jak łatwo człowiek podejmuje pochopne decyzje pod wpływem wzburzenia czy emocji. Gdy wytnie drzewo w ogrodzie to najwyżej dozna straty materialnej. Jednak gdy wytnie drzewo wiary, gdy podda się strumieniowi informacji, poglosek, Kontynuuj czytanie

Co jest Twoją strefą komfortu?

„Jesteśmy wielkimi mięczakami – naprawdę. Żyjąc w rozwiniętych krajach, opływając  we wszelkie udogodnienia, zatraciliśmy determinację i siłę charakteru. Dyscyplina, ofiara, cena- to nie są popularne wśród nas słowa. (…) Często jedyną okazją, gdy jesteśmy gotowi do ofiarności, samodyscypliny lub zapłacenia  ceny, są sytuacje, które przynoszą nam osobistą korzyść Kontynuuj czytanie

Moja tożsamość

Zadziwiający jest fakt, że z życia Jezusa, czy Jana znamy zaledwie kilka lat. Okoliczności ich poczęcia i przyjścia na świat.Ucieczka, ukrywanie się i powrót do Nazaretu Jezusa. Potem krótki epizod zaginięcia Jezusa w światyni w czasie pielgrzymki. Dopiero gdy Jan i Jezus  są 30- latkami Ewangelia zaczyna o Kontynuuj czytanie

Zadać pytanie Jezusowi…?

Słowo na Sobotę 23 Listopada 2019 Dziś do Jezusa przychodzą saduceusze. Nie wierzą w Zmartwychwstanie. Starają się podać Jezusowi logiczne argumenty. Ale z drugiej strony nie zaprzeczają nimi istnieniu Zmartwychwstania. Zadają trudne pytanie, na które sami nie znają odpowiedzi. Najważniejsze jest to, że przyszli do Jezusa po Słowo Kontynuuj czytanie

Tylko zniechęcenie i zawrócenie jest przegraną

Słowo na 10 Listopada 2019 Słowo z drugiej księgi Machabejskiej opisuje niezwykłą historię niezłomności i wierności Bogu. W drodze rozwoju duchowego tylko zniechęcenie jest przegraną. Dopóki człowiek walczy. Dopóki się podnosi i idzie do przodu w kierunku celu ostatecznego, jest wygranym. Zdradzenie Boga, zawrócenie, wchodzenie w układy polegające Kontynuuj czytanie

50. Trzy władze duszy i trzy grzechy

TYDZIEŃ 1 Rozumiejąc nature grzechu, jego genezę i psychologię można wejść w ćwiczenie które proponuje Ignacy w ćwiczeniach. Jest to pierwsze ćwiczenie pierwszego tygodnia: Rozmyślanie przy pomocy trzech władz duszy, o pierwszym, drugim i trzecim grzechu. Zawiera w sobie modlitwę przygotowawczą, dwa wprowadzenia, trzy punkty główne i jedną Kontynuuj czytanie