WP21.14 Dóbr ziemskich zazywać

Po co Bóg stworył cały świat. Dlaczego powiązał z nim tak mocno człowieka. Materia zmiania swą postać w świecie i krąży. Energia w świecie przepływa. Człowiek jest uzależniony od świata. Je pokarmy i czerpie z nich energię. Swoją pracą przekształca świat. Jego komórki skłądają się z cząsteczek tego Kontynuuj czytanie

53. Sala weselna jest przyozdobiona

FUNDAMENT Świat jest stworzony dla człowieka, by pomóc człowiekowi w modlitwie! Cały kosmos może zanosić modlitwę do Boga… ale tylko poprzez człowieka. Przez tego, który stoi na szczycie i na czele całego stworzenia, całej materii. Bo człowiek łączy w sobie dwie rzeczywistości – materialną i duchową. Jest pomostem Kontynuuj czytanie

52. Być wolnym od materii, będąc zanurzonym w materii…

FUNDAMENT Słowo pokazuje obraz Boga Miłości. Słowo pokazuje też sens istnienia człowieka jako odpowiedzi na Miłość. Jaki jest zatem sens całego pozostałego stworzenia…? Odpowiedź na to pytanie ejst ważna, bo człowiek jest silnie związany, jest zanurzony w świecie materii, jest też istotą związaną ze światem duchowym. Człowiek jest Kontynuuj czytanie