44. Zachwycili się Synem i Jego Matką

Gdy wejdzie się w dzisiejsze Słowo uderza to niezwykłe sformułowanie, że Mędeców zachwycił Jezus i Jego Matka. Maryja, która zawsze prowadzi do Syna. W jej obliczu, zachowaniu, słowach, pokorze i delikatności wyrażała się cała Miłość stworzenia. Maryja, gdy była tu na ziemi jako człowiek musiała być niezwykła i Kontynuuj czytanie

14. Nowo narodzony król – Kyrios

TYDZIEŃ II W czasie chrztu kapłan modli się za małe dziecko, które staje się kapłanem, prorokiem i królem na wzór Chrystusa. Co to za kapłan, prorok, a tym bardziej król. Nie może nawet mówić. Zależny całkowicie od swych rodziców. Co oznacza królewskość na wzór Chrystusa? Mówimy o Jezusie Kontynuuj czytanie