44. Zachwycili się Synem i Jego Matką

Gdy wejdzie się w dzisiejsze Słowo uderza to niezwykłe sformułowanie, że Mędeców zachwycił Jezus i Jego Matka. Maryja, która zawsze prowadzi do Syna. W jej obliczu, zachowaniu, słowach, pokorze i delikatności wyrażała się cała Miłość stworzenia. Maryja, gdy była tu na ziemi jako człowiek musiała być niezwykła i Kontynuuj czytanie

07. Czuwać, by otrzymać pełnię łask

Tą, która otrzymała pełnię łask jest Maryja. Ją Bóg obdarował niezwykle. Jak mówi pkt. 9 „Tajemnicy Maryi”: Bóg Ojciec, od którego jako od istotnego źródła zstępuje wszelki dar doskonały i łaska, dając MAryi swego Syna, dał Jej wszystkie swe łaski, a mianowicie – jak mówi św. Bernard – Kontynuuj czytanie