Nawet mój wróg jest moim bliźnim.

Nawet mój wróg jest moim bliźnim. Czytając dzisiejszą Liturgię Słowa, widzę, że Mateusz nie robi żadnej różnicy, pomiędzy ,,dobrymi i złymi” potomkami Jezusa i bardzo mnie to uderza, bo ja codziennie potrafię wynaleźć coś, co mnie irytuje/denerwuje w ludziach, których spotykam na swojej drodze. Wraca do mnie zdanie, Kontynuuj czytanie

Być jak langusta! Czy odbija mi palma?

Palma przypomina mi o wielu ważnych sprawach. Jej widok to dla mnie – swoisty duchowy up date. W Psalmie 92 można przeczytać piękne zdanie: „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma”. W rozumieniu hebrajskim sprawiedliwym jest ten, kto pełni wolę Bożą. Czemu jednak palma? Nie mogłaby być róża, czy też klasyczny Kontynuuj czytanie